Apakah Jenis Peranti yang Mice, Pencetak, Pengimbas dan Pembesar Suara?

Peranti komputer seperti tikus, pencetak, pengimbas dan pembesar suara dikenali sebagai perkakasan periferal. Periferal ini selanjutnya dibahagikan kepada dua kategori, peranti input dan peranti output. Fungsi periferi menentukan kategori mana.

Peranti Input

Tetikus dan pengimbas komputer berada di bawah kategori peranti input. Seperti namanya, peranti input digunakan untuk mengirim maklumat ke komputer. Tetikus digunakan untuk memasukkan pergerakan kursor, sementara pemindai digunakan untuk memasukkan media fizikal ke dalam format digital.

Peranti Keluaran

Pencetak dan pembesar suara adalah contoh peranti output komputer. Pencetak mengeluarkan maklumat digital seperti fail teks atau gambar ke media fizikal seperti kertas. Pembesar suara mengeluarkan audio dari fail digital ke gelombang suara yang dapat didengar.