Lima Fungsi Pengurusan & Terunggul

Setiap hari, pengurus ditugaskan untuk memimpin dan memberi inspirasi kepada orang-orang yang bekerja di bawah mereka. Ini termasuk merancang kejayaan pasukan, dan memenuhi apa yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Lima fungsi utama dianggap sebagai cara pengurusan harus memimpin dan berinteraksi dengan ahli pasukan. Dari merancang untuk mengkaji, pengurusan yang lebih spesifik, semakin berkesan perniagaan dalam mencapai tujuan.

Petua

Lima fungsi utama mengurus adalah merancang strategik, mengatur sumber daya, kakitangan, mengarahkan aktiviti dan mengawal kejayaan syarikat.

Perancangan Tindakan Strategik

Perancangan strategik adalah proses menilai matlamat syarikat dan kemudian menetapkan jalan menuju kejayaan. Fungsi ini menilai aktiviti dan tujuan yang ada. Pengurus kemudian menjadualkan aktiviti yang akan membawa kepada pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin cenderung lebih strategik: mereka mesti menjadi penyelesai masalah yang dapat melihat gambaran yang besar sambil mengenal pasti perkara-perkara tertentu yang mempengaruhi kejayaan keseluruhan. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan waktu yang diperlukan pelanggan untuk memenuhi pesanan mereka, maka strategi operasi dijalankan untuk meningkatkan pemenuhan produk.

Menyusun Sumber untuk Mencapai Matlamat

Fungsi pengorganisasian menyatukan sumber untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam fungsi perancangan. Sumber termasuk bahan, kakitangan dan sokongan kewangan. Pemimpin perlu mengenal pasti aktiviti apa yang diperlukan, memberikan aktiviti tersebut kepada kakitangan tertentu, dengan berkesan menyerahkan tugas. Pemimpin perlu menyelaraskan tugas untuk memastikan sumber daya bergerak dengan cekap ke arah tujuan. Penting untuk mengutamakan sumber mana yang penting pada waktu tertentu. Sebagai contoh, jika lebih banyak persediaan diperlukan tetapi syarikat tidak mempunyai sumber kewangan untuk mendapatkan inventori, maka keutamaannya adalah untuk mengatasi keperluan kewangan.

Menempatkan Bakat yang Betul di Tempat Yang Betul

Apabila perniagaan tidak berfungsi dengan pantas, ia melumpuhkan kemampuan syarikat untuk melayani pelanggan, dan juga membebani kakitangan yang ada. Pengurusan perlu mengenal pasti kedudukan kakitangan utama, dan untuk memastikan bahawa bakat yang tepat melayani tugas pekerjaan tersebut. Setelah struktur kepegawaian yang tepat dibentuk, para pemimpin memerlukan latihan, pengembangan profesional, kadar gaji dan pemantauan prestasi. Pemimpin yang berkesan dapat mengembangkan bakat dan mengenal pasti mereka yang bersedia untuk kenaikan pangkat.

Membimbing dan Mengarahkan Aktiviti

Mengarahkan aktiviti adalah fungsi utama. Memberi tahu kakitangan apa yang perlu dilakukan, dan juga bilakah tanggungjawab pengurus. Walau bagaimanapun, bos memberitahu orang apa yang harus dilakukan, sementara pemimpin memotivasi orang untuk menyumbang dengan cara yang bermakna. Fungsi pengarahan memerlukan pemimpin untuk melakukan lebih banyak daripada sekadar memberi pesanan, walaupun tugas harus diselesaikan untuk kejayaan perniagaan. Fungsi ini dimulakan dengan mengawasi pegawai bawahan dan pada masa yang sama memotivasi pasukan melalui kepemimpinan terpimpin yang dikomunikasikan dengan cara yang jelas.

Mengendalikan Sistem Kejayaan

Sistem kawalan merujuk kepada semua proses yang dibuat oleh pemimpin untuk memantau kejayaan. Jurulatih sukan mempunyai pepatah, "Pemenang menyimpan skor," yang bermaksud bahawa pemenang tahu di mana mereka berada dan mengetahui apa yang perlu untuk mencapai sesuatu gol. Fungsi perniagaan ini memerlukan pemimpin untuk menetapkan standard prestasi, mengukur prestasi sebenar dan membandingkan metrik untuk menentukan anomali.

Sebagai contoh, peneraju jualan lebih tertumpu pada nombor penjualan akhir sahaja; dia menganggap aktiviti utama seperti jumlah nada minimum dan panggilan keluar. Pemimpin mengkaji data dan membuat penyesuaian dalam proses, dasar, latihan atau personel untuk mengatasi kegagalan berdasarkan data tersebut. Pemimpin yang menang tidak memandang prestasi yang buruk sebagai kegagalan tetapi sebagai peluang untuk menyelesaikan masalah yang mendapat hasil yang diinginkan.