Kaedah Penyelidikan Kumpulan Fokus

Sebagai pemilik perniagaan, anda tidak dapat menargetkan atau melayani audiens dengan betul jika anda tidak mengumpulkan maklumat mengenai kehendak, keperluan dan ketakutan mereka. Salah satu kaedah yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat jenis ini adalah pergi terus ke khalayak anda untuk mengetahui apa yang ada di fikiran mereka.

Kumpulan fokus adalah teknik penyelidikan kualitatif yang biasa digunakan oleh syarikat untuk tujuan pemasaran. Biasanya terdiri daripada sebilangan kecil peserta, biasanya sekitar enam hingga 12, dari dalam pasaran sasaran syarikat. Pengguna disatukan dan dipimpin melalui perbincangan mengenai topik syarikat dan jenama penting oleh moderator.

Elemen Penyelidikan Kualitatif

Kumpulan fokus adalah penyelidikan kualitatif kerana ia meminta peserta memberi respons terbuka yang menyampaikan pemikiran atau perasaan. Jenis penyelidikan lain yang terkenal adalah penyelidikan kuantitatif. Ini lebih banyak penyelidikan berdasarkan data yang menggunakan tinjauan atau soal selidik untuk memperoleh statistik atau peratusan berdasarkan angka.

Dengan penyelidikan kualitatif, penyelidik mencari perspektif yang lebih terbuka dan lengkap mengenai jenama atau produk. Walau bagaimanapun, tafsiran dan penggunaan penyelidikan yang lebih umum diperlukan, kerana anda tidak dapat dengan mudah menguraikan penyelidikan menjadi fakta.

Ciri Kumpulan Fokus

Di dalam kumpulan fokus, moderator mengajukan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan tentang cara kumpulan melihat jenama, produk, gambar, slogan, konsep atau simbol yang berkaitan. Sebagai sampel perwakilan pengguna yang disasarkan oleh syarikat, kumpulan fokus dapat menawarkan pandangan yang konsisten dengan yang dikongsi oleh pasaran sasaran yang lebih luas. Moderator kumpulan fokus harus mengemukakan soalan dengan cara yang tidak mendorong ahli kumpulan memberikan respons yang diinginkan, melainkan tindak balas yang jujur ​​dan berwawasan.

Dalam kebanyakan keadaan, anda harus menawarkan beberapa jenis insentif kepada ahli kumpulan fokus anda untuk memastikan penyertaan mereka aktif dan jujur. Sekiranya anda mengupah firma penyelidikan untuk menjalankan kumpulan fokus anda, firma itu biasanya akan menangani pengeluaran insentif, sama ada pembayaran wang atau beberapa jenis produk atau perkhidmatan percuma.

Kelebihan Kumpulan Fokus

Kumpulan fokus umumnya lebih berguna apabila hasil penyelidikan sangat tidak dapat diramalkan dan anda mencari maklum balas yang lebih terbuka daripada perbandingan hasil yang berpotensi seperti dalam kaedah penyelidikan yang dikuantifikasi. Kumpulan fokus juga membolehkan pengguna mengungkapkan idea yang jelas dan berkongsi perasaan yang biasanya tidak muncul dalam tinjauan atau ujian kertas yang dikuantifikasi. Oleh kerana perbualan terbuka di antara ahli kumpulan, topik dan perbincangan lebih bebas dan ahli dapat menggunakan komen dari orang lain untuk merangsang penarikan balik.

Manfaat lain ialah moderator dapat melihat dinamika di antara ahli kumpulan fokus semasa mereka membincangkan pendapat mereka antara satu sama lain. Dalam banyak kumpulan ini, moderator akan meninggalkan bilik untuk membolehkan ahli kumpulan fokus berkomunikasi antara satu sama lain tanpa merasa sedar diri. Jenis ulasan yang jujur ​​ini sering kali menghasilkan nugget yang kemudian dapat anda gunakan untuk menyempurnakan strategi pemasaran dan pesanan anda.

Kelemahan Kumpulan Fokus

"Groupthink" adalah perhatian utama kumpulan fokus. Apabila anda mengumpulkan sekumpulan orang untuk membincangkan jenama, kecenderungan wujud bagi ahli kumpulan yang berpengaruh untuk mempengaruhi ekspresi orang lain dalam kumpulan itu. Selain itu, pengguna sering kali lebih enggan mengemukakan idea-idea negatif dalam tatap muka berbanding dalam format penyelidikan yang lebih tidak langsung apabila mereka mengetahui syarikat itu menjalankan penyelidikan.

Kelemahan utama kumpulan fokus lain ialah jika anda tidak menyewa moderator yang baik, sukar untuk mendapatkan pelbagai pemikiran, pendapat, kehendak dan keperluan kumpulan. Dan jika moderator anda lemah, beberapa ahli kumpulan fokus mungkin tidak merasa cukup selesa di persekitaran untuk memberikan pendapat mereka.