Cara Menambah Teks Menggunakan Gimp

Gimp adalah program perisian penyuntingan gambar sumber terbuka yang tersedia untuk Linux, Windows dan Mac OS X. Ia terdiri daripada tiga tetingkap: kotak alat, tetingkap gambar dan dok. Anda dapat menggunakan Gimp untuk membuat gambar yang hanya terdiri dari teks, atau menambahkan teks ke gambar lain. Anda boleh menentukan jenis dan ukuran fon serta warna teks. Anda menambahkan teks ke gambar sebagai lapisan terpisah yang kemudian anda boleh memanipulasinya seperti lapisan gambar lain.

1

Buka perisian penyuntingan gambar Gimp.

2

Tekan kekunci "Ctrl" dan "N" secara serentak untuk membuka templat gambar baru. Sebagai alternatif, tekan kekunci "Ctrl" dan "O" secara serentak untuk membuka gambar yang keluar.

3

Klik pada butang "A" di tetingkap Kotak Alat. Ini adalah butang teks.

4

Pilih fon, ukuran dan warna yang anda inginkan teks dari pilihan yang muncul di bahagian bawah tetingkap Kotak Alat.

5

Klik tempat di mana anda mahu teks muncul di tetingkap gambar.

6

Ketik teks di kawasan teks tetingkap dialog Gimp Text Editor. Teks muncul dalam gambar semasa anda menaip.

7

Klik pada butang "Tutup" di bahagian bawah tetingkap penyunting teks apabila anda selesai menambahkan teks.

8

Tekan kekunci "Ctrl" dan "S" secara serentak untuk menyimpan perubahan pada gambar.