Cara Menetapkan Semula Kata Laluan di Unix

Unix adalah sistem operasi pelbagai pengguna jauh ke tahap kernel operasinya. Sistem operasi seperti Unix yang biasa digunakan di tempat kerja merangkumi OS X dan setiap pelbagai Linux, serta pengedaran Unix komersial termasuk Solaris dan AIX. Semua sistem operasi ini berkongsi alat baris perintah Unix dan alat baris perintah untuk menetapkan semula kata laluan disebut "passwd."

Menukar Kata Laluan Anda Sendiri

1

Log masuk ke akaun anda. Anda mesti mengetahui kata laluan semasa anda.

2

Buka tetingkap terminal; di sebilangan besar pengedaran Linux terdapat jalan pintas desktop untuk terminal. Di OS X, ada pautan ke terminal di Dock.

3

Taipkan perkara berikut di command prompt:

kata laluan

4

Masukkan kata laluan lama anda apabila diminta.

5

Masukkan kata laluan baru anda apabila diminta.

6

Masukkan semula kata laluan baru anda apabila diminta.

Menukar Kata Laluan Pengguna

1

Taip "sudo passwd" - tanpa tanda petik - diikuti dengan nama pengguna pengguna.

2

Masukkan kata laluan anda jika diminta.

3

Masukkan kata laluan baru apabila diminta.

4

Masukkan semula kata laluan baru apabila diminta.