Undang-undang Pekerjaan mengenai Tuduhan Palsu

Teknologi segera seperti e-mel dan laman rangkaian sosial menyumbang kepada peningkatan penyebaran maklumat palsu dalam tetapan kerja. Terdapat pelbagai undang-undang pekerjaan mengenai tuduhan palsu. Tuduhan palsu di tempat kerja boleh mendatangkan kesan buruk seperti merendahkan semangat pekerja, memberi tekanan emosi kepada mangsa dan menghalang prospek pekerjaan mangsa di masa depan. Tuduhan palsu adalah bentuk fitnah yang mengakibatkan kecederaan terhadap reputasi watak seseorang.

Apa itu Fitnah?

Fitnah adalah serangan yang tidak sah terhadap hak milik pekerja atas nama baik. Seorang pekerja boleh mengajukan tuntutan terhadap fitnah, mengikut prosedur undang-undang fitnah negara. Undang-undang fitnah berbeza mengikut negeri; namun, seorang plaintif mesti membuktikan bahawa tuduhan palsu itu mempunyai ciri-ciri tertentu.

Tuduhan itu mesti disiarkan atau diketahui oleh pihak ketiga selain penggugat dan defendan. Pernyataan tersebut mestilah salah dan mesti memudaratkan, misalnya, menyebabkan anda kehilangan pekerjaan. Tuduhan itu juga mesti tidak terpuji.

Perlindungan dengan Penyata Hak Istimewa

Sekiranya orang yang dituduh membuat tuduhan palsu mempunyai hak istimewa untuk membuat pernyataan tertentu, dia dilindungi oleh undang-undang fitnah terhadap tanggungjawab. Pernyataan yang benar-benar istimewa adalah pernyataan yang dibuat semasa proses undang-undang, seperti semasa tuntutan, walaupun mungkin palsu. Hak istimewa yang berkelayakan melindungi tertuduh hanya jika pernyataan yang dibuat tanpa niat jahat.

Salah satu contohnya ialah apabila majikan melakukan penilaian prestasi dan membuat pernyataan mengenai prestasi pekerja, walaupun pernyataan ini mungkin tidak dapat diterima oleh pekerja.

Undang-undang Pemeriksaan Latar Belakang

Undang-undang pemeriksaan latar belakang memberikan kekebalan daripada tuntutan undang-undang fitnah kepada bekas majikan ketika membincangkan latar belakang pekerja kepada majikan lain. Sekiranya bekas majikan memberikan maklumat yang benar kepada calon atau majikan semasa mengenai pekerja atau pemohon dan pekerja diberhentikan atau pemohon tidak mendapat pekerjaan, bekas majikan tidak bertanggungjawab untuk ini. Walau bagaimanapun, pekerja atau pemohon boleh menuntut fitnah sekiranya pernyataan yang dibuat oleh bekas majikan adalah palsu dan telah menyebabkan penamatannya atau jika dia tidak mendapat jawatan yang dia layak.

Undang-undang Diskriminasi Pekerjaan

Diskriminasi di tempat kerja berlaku apabila perlakuan tidak adil ditujukan kepada pekerja kerana warna, jantina, asal kebangsaan, kehamilan, bangsa, agama dan orientasi seksualnya. Tajuk VII Akta Hak Sivil 1964 melarang diskriminasi berdasarkan ciri-ciri ini. Tuduhan palsu boleh menimbulkan diskriminasi. Sebagai contoh, seorang pekerja Muslim yang dituduh oleh pekerja lain kerana berafiliasi dengan kumpulan pengganas mungkin menghadapi diskriminasi berikutnya di tempat kerja berdasarkan agama. Mangsa tuduhan dan diskriminasi yang salah boleh menuntut pemfitnah atas dasar diskriminasi dan fitnah di tempat kerja.