Proses Ikatan Pekerja

Syarikat mengikat pekerja untuk melindungi daripada pencurian dan ketidakjujuran pekerja. Bonding memberikan syarikat pampasan sekiranya berlaku kehilangan harta benda kerana tindakan pekerja. Apabila pekerja mempunyai akses kepada wang atau harta benda yang berharga, ikatan melindungi organisasi. Syarikat juga mengikat pekerja untuk melindungi pelanggan sekiranya berlaku kerosakan harta benda.

Jenis-Jenis Bon

Syarikat boleh memilih jenis bon yang paling sesuai dengan keperluan organisasi. Bon individu merangkumi satu pekerja, sementara bon selimut merangkumi semua pekerja di sebuah syarikat. Bon boleh merangkumi kedudukan tertentu dalam syarikat dan melindungi mana-mana pekerja yang bekerja dalam pekerjaan tersebut.

Ikatan Semasa Pengambilan

Majikan boleh mula bekerja semasa proses pengambilan pekerja. Syarikat itu menjalankan siasatan latar belakang awal untuk menentukan sama ada calon pekerjaan boleh dijamin. Majikan boleh memilih untuk tidak mengambil calon yang tidak dapat memenuhi syarat ikatan. Pekerja yang bekerja sendiri juga boleh mendapatkan ikatan untuk menutup kerosakan yang ditanggung semasa bekerja untuk pelanggan. Sebagai contoh, pembersih rumah yang bekerja sendiri boleh mendapatkan perlindungan untuk melindungi dari kerosakan rumah pelanggan. Perniagaan dan pekerja mandiri menggunakan ikatan dalam iklan ketika menyenaraikan atribut syarikat.

Latar Belakang Penyiasatan

Majikan mesti mengemukakan maklumat kepada syarikat ikatan, yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan latar belakang. Organisasi ikatan akan mencari latar belakang pemohon untuk mengetahui rekod jenayah sebelumnya dan mengesahkan rujukan untuk menentukan kejujuran pekerja. Pemohon yang memenuhi syarat syarikat bon dilindungi semasa bekerja untuk majikan.

Perlindungan Perniagaan

Bon melindungi organisasi dari tindakan pekerja tanpa hubungan langsung dengan pelanggan juga. Ikatan pengurusan risiko melindungi majikan daripada kehilangan kewangan daripada pekerja yang mempunyai akses langsung ke aset seperti wang tunai, akta, sekuriti dan cek. Apabila pekerja salah mengurus aset syarikat melalui penggelapan, kerugian tersebut boleh menyebabkan syarikat ditutup atau gagal memenuhi syarat kewangan untuk operasi harian. Bon pengurusan risiko menyediakan sumber kewangan untuk organisasi.