Kelebihan Struktur Organisasi Berpusat

Struktur organisasi terpusat adalah penyediaan di mana kebanyakan kuasa dan tanggungjawab membuat keputusan kritikal tertumpu kepada beberapa pemimpin utama. Organisasi terpusat sering menempatkan para pembuat keputusan atau eksekutif utamanya di ibu pejabat pusat dengan pejabat dan kawasan pertemuan bagi para pemimpin untuk membincangkan perniagaan.

Pemusatan Menyokong Visi Berfokus

Visi adalah ciri utama kepemimpinan yang berkesan dan mempunyai struktur yang lebih terpusat menjadikan semua peringkat organisasi tertumpu pada satu visi atau tujuan. Seorang presiden syarikat atau pasukan eksekutif dapat menetapkan dan menyampaikan visi atau strateginya kepada pekerja dan memastikan semua peringkat bergerak ke arah yang sama. Ini mencegah kemungkinan ketidakkonsistenan dalam penglihatan dan membantu syarikat menyampaikan pesanan umum kepada pelanggan dan masyarakat.

Pelaksanaan Pantas Menjadi Kemungkinan

Dengan lebih sedikit orang yang terlibat dalam membincangkan dan memutuskan strategi dan tindakan, organisasi berpusat biasanya bertindak balas dengan lebih cepat terhadap pasaran yang dinamik. Pemimpin dapat mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan keputusan dalam kumpulan kecil dengan cekap. Ini menjadikan proses komunikasi dan membuat keputusan jauh lebih efisien daripada struktur terdesentralisasi di mana banyak pengurus tempatan mesti mengambil bahagian dalam proses tersebut. Setelah keputusan dibuat, pengurus atasan mengirimkan arahan ke tahap yang lebih rendah untuk pelaksanaan seperti yang diarahkan.

Mengurangkan Konflik Dalaman

Apabila hanya satu orang atau sekumpulan kecil di atas yang membuat keputusan penting, syarikat mengalami konflik dan perbezaan pendapat di antara pekerja peringkat rendah hingga pertengahan. Sekiranya banyak pekerja dan tingkatan dalam organisasi terlibat dalam keputusan, lebih banyak potensi wujud untuk pertikaian dan perbezaan pelaksanaannya. Dengan pengurus atasan mengambil tanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan kritikal, mereka melindungi pengurus dan pemimpin lain dari beban membuat keputusan berisiko atau tidak menguntungkan. Ini sangat penting untuk hubungan pengurus-pekerja peringkat rendah.

Kawalan dan Akauntabiliti

Apabila para pemimpin terpusat bertanggung jawab atas semua keputusan besar, mereka akan lebih menguasai operasi syarikat dan pengembangan kulturnya. Selain itu, terdapat sedikit persoalan mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap keputusan keputusan tersebut. Sekiranya syarikat mendapat harga yang tidak baik dalam rundingan pembekal, pengurus atasan tahu untuk beralih kepada pembeli utama untuk mengetahui apa yang salah. Kebertanggungjawaban ini menyebabkan pengurus atasan saling mendorong untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Pekerja Mempunyai Peranan Yang Terpuji

Dalam organisasi dengan kepemimpinan berpusat yang kuat, pekerja biasanya mempunyai perihal dan peranan pekerjaan yang jelas. Apabila pekerja menyedari tugas mereka, serta tugas dan tanggungjawab rakan sekerja mereka, mereka cenderung lebih produktif dan merasa lebih yakin dalam membuat keputusan dalam bidang tanggungjawab mereka. Semangat juga boleh meningkat, kerana pekerja cenderung untuk tidak membenci satu sama lain kerana melampaui batas, di hujung spektrum yang lain, tidak bekerja cukup keras.

Apabila pekerja mempunyai tanggungjawab yang ditentukan, lebih mudah bagi pengurusan dan sumber manusia untuk menentukan sama ada terdapat keperluan untuk mencipta peranan baru atau mengambil lebih banyak pekerja. Ini dapat membantu mengurangkan kos dengan mengelakkan pengambilan pekerja berlebihan dan juga memudahkan pengambilan pekerja yang berkelayakan untuk jawatan yang diperlukan.