Apa itu Akaun Perniagaan?

Perniagaan memerlukan sistem untuk menguruskan wangnya. Akaun perniagaan digunakan untuk mengesan baki tunai, wang yang terhutang kepada perniagaan, wang yang terhutang kepada pemiutang dan gaji yang dibayar kepada pekerja. Jumlah akaun yang diperlukan oleh perniagaan akan berbeza, tetapi akaun perniagaan adalah universal untuk semua perniagaan.

Memeriksa akaun

Akaun pemeriksaan perniagaan adalah tulang belakang perniagaan. Dari akaun ini gaji dikurangkan, bil dibayar dan penjualan disimpan. Akaun ini juga umumnya merupakan hubungan pertama perniagaan dengan bank. Penyelenggaraan akaun ini dengan betul dapat menjalin hubungan yang dapat terbukti bermanfaat jika perniagaan memerlukan dana untuk pengembangan atau kredit.

Akaun Pedagang

Perniagaan yang menerima kad kredit memerlukan akaun pedagang untuk pembayaran yang dilakukan melalui kad kredit. Akaun peniaga juga menerima pembayaran dalam talian yang mungkin dilakukan melalui kad kredit atau PayPal. Akaun pedagang membolehkan perniagaan menerima semua bentuk pembayaran, faedah yang menarik dan selesa bagi pelanggan. Akaun disediakan melalui bank dan pemproses pihak ketiga. Perniagaan dengan kehadiran dalam talian akan mendapati akaun pedagang sangat membantu.

Akaun Belum Bayar

Akaun yang perlu dibayar adalah senarai akaun yang harus dibayar oleh perniagaan kepada pemiutang. Contoh jenis akaun ini termasuk gadai janji, nota kereta dan kredit yang diberikan kepada perniagaan oleh perniagaan lain. Akaun ini berbeza dengan perbelanjaan perniagaan biasa kerana ia adalah akaun jangka panjang atau berpusing. Pembayaran pada akaun ini biasanya dikeluarkan dari akaun pemeriksaan perniagaan.

Akaun Belum Terima

Akaun belum terima adalah kebalikan dari akaun kena bayar; akaun ini mewakili wang yang terhutang kepada perniagaan oleh perniagaan lain. Sebagai contoh, jika perniagaan memberikan kredit kepada pelanggannya, jumlah yang terhutang kepada perniagaan adalah hutang piutang. Wang tidak dikreditkan ke akaun ini, sebaliknya, pembayaran atas penghutang dimasukkan ke dalam akaun pemeriksaan perniagaan. Akaun ini, bersama dengan akaun yang perlu dibayar, adalah akaun maklumat.

Akaun Gaji

Apabila perniagaan mempunyai pekerja, wang dari akaun pemeriksaan perniagaan akan dipindahkan ke akaun gaji. Menggunakan akaun berasingan untuk membayar pekerja menjadikan pengesanan jumlah lebih mudah untuk tujuan perakaunan dan cukai umum. Tidak semua perniagaan menggunakan akaun penggajian tertentu, tetapi memilih untuk memotong jumlah penggajian dari akaun perniagaan, tetapi dari sudut perakaunan, menggunakan akaun penggajian menjadikan semuanya lebih mudah.