Cara Mengimbas Dokumen & Menyimpan di Word

Mengimbas salah satu dokumen perniagaan anda biasanya menyebabkannya disimpan sebagai fail gambar. Walaupun ini membolehkan anda menyimpan fail yang dipindai untuk dilihat kemudian, ia tidak membenarkan anda mengedit dokumen itu di komputer anda. Untuk mengedit teks dokumen atau menyalin sebahagian teks tersebut untuk digunakan dalam dokumen lain, anda perlu mengimbasnya dan menyimpannya di Word. OneNote Microsoft, program yang disertakan dengan Office suite, membolehkan anda mengekstrak teks dokumen dan menyimpannya dalam Word.

1

Lancarkan Microsoft OneNote 2010 dan imbas dokumen menggunakan pengimbas yang disambungkan ke komputer anda.

2

Klik tab "Sisipkan" untuk beralih ke paparan Sisip dan kemudian klik "Cetakan Pengimbas" dalam kumpulan Fail berhampiran bahagian atas tetingkap untuk melihat dokumen yang diimbas di OneNote.

3

Klik kanan dokumen yang diimbas dan pilih "Salin teks dari gambar" dari menu konteks.

4

Lancarkan Microsoft Office Word 2010. Dokumen baru dibuat secara lalai.

5

Klik kanan di dalam dokumen kosong. Pilih pilihan "Simpan pemformatan sumber" dari bahagian Pilihan Tampal dari menu konteks untuk memasukkan isi dokumen yang diimbas ke dalam dokumen Word.

6

Tekan "Ctrl-S" untuk membuka tetingkap "Simpan Sebagai", ketik nama untuk dokumen di kotak Nama Fail, pilih folder di mana anda ingin menyimpannya dan klik butang "Simpan" untuk menyimpan dokumen.