Apakah Keselamatan Tempat Kerja?

Persekitaran kerja yang selamat adalah produktif. Tidak kira saiz atau jenis perniagaan, prosedur keselamatan di tempat kerja adalah keperluan semua kakitangan. Langkah-langkah keselamatan melindungi pekerja serta peralatan dan harta benda perniagaan. Mengelakkan atau meminimumkan kecederaan dan kerosakan peralatan dan kemudahan akan mengakibatkan perbelanjaan yang lebih sedikit dan lebih banyak keuntungan untuk perniagaan.

Pengenalpastian Bahaya Keselamatan di Tempat Kerja

Mengenal pasti bahaya dan masalah keselamatan di tempat kerja adalah langkah pertama dalam melindungi pekerja. Masalah keselamatan kerja yang biasa termasuk ergonomi, kehadiran bahan kimia berbahaya, masalah mekanikal, pencemaran bunyi, penglihatan terhad, bahaya jatuh dan bahaya berkaitan cuaca. Masalah dengan peralatan bukan ergonomik boleh menyebabkan masalah kesihatan manusia, termasuk sakit belakang dan sindrom karpal. Bahan kimia boleh meletup, menyebabkan luka bakar, atau menimbulkan bahaya keracunan.

Masalah keselamatan mekanikal boleh berlaku berkaitan dengan operasi mana-mana mesin di tempat kerja. Masalah kebisingan dan penglihatan boleh menjejaskan pendengaran dan penglihatan pekerja. Kejatuhan akibat pengemasan atau kelalaian yang buruk boleh menyebabkan kecederaan dan kematian yang serius; prosedur harus disediakan untuk mengelakkannya. Es, salji dan hujan boleh menimbulkan bahaya sendiri; pekerja perlu dilatih cara mengoperasikan peralatan dengan selamat ketika keadaan cuaca buruk.

Dasar Keselamatan Tempat Kerja

Setiap perniagaan harus mempunyai kebijakan keselamatan, yang dibuat oleh pihak pengurusan atau dalam usaha bersama antara pihak pengurusan dan staf. Setiap pekerja mempunyai peranan dalam melaksanakan polisi keselamatan. Buku panduan keselamatan harus dibuat untuk mengenal pasti masalah keselamatan dan menjelaskan akibat tidak mengikuti prosedur keselamatan yang sesuai.

Kepentingan Latihan Keselamatan

Latihan diperlukan agar pekerja dapat mengetahui kepentingan keselamatan dan cara mempraktikkan keselamatan di tempat kerja. Bergantung pada jenis peralatan yang digunakan, latihan mungkin diperlukan oleh mandat persekutuan. Sebagai contoh, mana-mana tempat kerja yang mengendalikan forklift mesti memberi latihan kepada pekerja untuk operasi yang selamat. Latihan boleh datang dari pakar luar yang disewa untuk mengajar kelas atau pekerja yang dilatih khas untuk melaksanakan arahan keselamatan.

Peralatan Keselamatan Tempat Kerja

Peralatan pelindung diri (PPE) yang sesuai mesti tersedia untuk sesiapa sahaja yang bersentuhan dengan bahaya keselamatan kerja yang berpotensi. Ini termasuk topi keras, cermin mata pelindung, penutup telinga, kasut, sarung tangan dan pakaian. Malah seorang pekerja pejabat yang menyampaikan pesanan ke kawasan kerja yang berdekatan dengan bahaya keselamatan yang berpotensi mesti memakai PPE yang sesuai.

Faedah Keselamatan Tempat Kerja

Keselamatan di tempat kerja mengakibatkan lebih sedikit kemalangan, yang mengakibatkan lebih sedikit kos untuk pampasan pekerja, kurang masa rehat pekerja, dan kurang masa latihan semula bagi pekerja yang diperlukan untuk menggantikan pekerja yang cedera. Mengelakkan kerosakan peralatan akan mengakibatkan kos pembaikan lebih sedikit. Prestasi pekerja bertambah baik apabila pekerja tahu bagaimana mencegah kecederaan dan yakin pada peranan aktif pengurusan dalam melindungi keselamatan mereka.