Cara Mengelompokkan E-mel Dari Pengirim Yang Sama Bersama di Gmail

Gmail tidak menggunakan folder konvensional untuk mengatur e-mel. Sebaliknya, ia bergantung pada label yang mengumpulkan e-mel dengan ciri yang serupa. Label yang boleh dicari ini membolehkan anda mencari semua e-mel dengan label yang sama dengan cepat. Ciri penapis Gmail membolehkan anda menerapkan label yang sama pada e-mel yang serupa, seperti dari pengirim yang sama. Menggabungkan ciri label dan penapis membolehkan anda mengelompokkan mesej yang ada dan akan datang dengan mudah dari pelanggan atau rakan perniagaan yang penting.

1

Log masuk ke akaun Gmail anda dan klik e-mel dari pengirim.

2

Klik "Lagi" dan pilih "Tapis Mesej Seperti Ini." Kotak penapis muncul dengan alamat e-mel pengirim diisi secara automatik.

3

Klik "Buat Penapis Dengan Carian Ini."

4

Tandai kotak di sebelah "Terapkan Label."

5

Klik "Pilih Label" dan pilih "Label Baru."

6

Masukkan nama pengirim di bidang "Sila Masukkan Nama Label Baru" dan klik "Buat."

7

Tandai "Juga Terapkan Penapis ke ... Percakapan yang Sesuai" untuk mengelompokkan e-mel yang ada dari pengirim yang sama.

8

Klik "Buat Penapis" untuk melabelkan e-mel.

9

Klik label baru dari panel kiri untuk memaparkan semua e-mel dari pengirim.