Kepentingan Etika dalam Organisasi

Etika organisasi adalah dasar, prosedur dan budaya melakukan perkara yang betul dalam menghadapi masalah yang sukar dan sering kontroversi. Topik etika yang mencabar organisasi merangkumi tetapi tidak terhad kepada diskriminasi, tanggungjawab sosial dan masalah fidusiari. Masalah etika dan bagaimana mana-mana organisasi mengamalkan etika adalah lebih penting daripada sebelumnya kerana media sosial dengan mudah mendedahkan isu-isu yang mungkin telah disingkirkan pada generasi sebelumnya.

Membina Budaya Korporat yang Positif

Sebuah organisasi yang menumpukan sumber daya untuk mengembangkan dasar dan prosedur yang mendorong tindakan etika membina budaya korporat yang positif. Semangat anggota pasukan bertambah baik apabila pekerja merasa dilindungi daripada tindakan balas terhadap kepercayaan peribadi. Dasar-dasar ini merangkumi peraturan anti-diskriminasi, dasar pintu terbuka dan peluang pertumbuhan yang sama. Apabila pekerja merasa senang berada di tempat kerja, perasaan keseluruhan organisasi lebih positif. Ini memupuk kesetiaan dan produktiviti organisasi, kerana pekerja merasa senang tampil bekerja.

Meningkatkan Keyakinan Pengguna

Sebuah organisasi boleh kehilangan keyakinan pengguna dengan cepat dengan beberapa ulasan dalam talian yang buruk. Organisasi harus mengekalkan kesetiaan pengguna melalui amalan etika yang bermula dengan kaedah pengiklanan yang adil dan jujur ​​dan terus melalui keseluruhan proses penjualan. Satu bidang di mana organisasi boleh kehilangan kepercayaan pengguna adalah gagal menghormati jaminan atau menangani aduan secara negatif. Inilah sebabnya mengapa polisi dan latihan pekerja yang konsisten sangat diperlukan. Syarikat mesti mengarahkan pekerja mengenai cara melayan pelanggan mengikut nilai terasnya.

Apabila organisasi meluangkan masa untuk mengenal pasti apa yang penting bagi pengguna dan pasaran sasarannya, organisasi dapat menetapkan pernyataan nilai dan protokol untuk memenuhi standard etika yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pengedar kopi yang memfokuskan pada perdagangan yang adil dan kelestarian pertanian, membina jenama yang menyokong tanggungjawab terhadap alam sekitar dan sosial.

Mengurangkan Liabiliti Kewangan

Organisasi yang tidak membuat dasar standard etika berisiko menanggung liabiliti kewangan. Liabiliti pertama adalah pengurangan penjualan. Sebagai contoh, syarikat pembangunan harta tanah boleh kehilangan minat dan penjualan pelanggan sekiranya pembangunannya mengurangkan ukuran tempat perlindungan haiwan. Ini tidak bermaksud syarikat mesti meninggalkan pertumbuhan. Mencari jalan tengah yang bertanggungjawab secara etika adalah mustahak untuk mengubah pendapat umum daripada kerakusan korporat dan ke arah tanggungjawab terhadap alam sekitar.

Meminimumkan Potongan Tuntutan

Bidang tanggungjawab kewangan kedua wujud dengan tuntutan undang-undang yang berpotensi. Tidak ada organisasi yang dikecualikan daripada pekerja atau pelanggan yang tidak berpuas hati yang menuntut diskriminasi. Diskriminasi seksual di tempat kerja mengorbankan CEO, ahli politik dan selebriti sebagai mata pencaharian mereka kerana mereka tidak berurusan dengan tuduhan dan tuntutan gangguan. Organisasi mesti menjaga dasar dan prosedur yang menangani pelbagai jenis gangguan dan diskriminasi. Lebih-lebih lagi, organisasi mesti tetap konsisten dalam pelaksanaan kebijakan yang menangani tuduhan. Ini membantu mengurangkan tuntutan undang-undang yang boleh membuat muflis organisasi kecil.