Pelbagai Fungsi Kiraan dalam Excel

Sekiranya perniagaan anda menggunakan hamparan, anda mungkin perlu menghitung jumlah sel yang mengandungi data dalam lembaran kerja. Anda mungkin juga perlu menentukan berapa banyak sel kosong atau jika nilai sel tertentu memenuhi kriteria tertentu. Excel mempunyai banyak fungsi matematik yang boleh anda gunakan untuk mengira. Sebagai contoh, anda boleh melakukan tugas seperti menghitung jumlah pelanggan yang didaftarkan untuk acara yang mempunyai nama belakang tertentu atau berada dalam poskod tertentu.

Fungsi COUNT

Fungsi COUNT mengembalikan bilangan sel dalam julat atau array yang mengandungi nilai angka. Nilai-nilai ini boleh berupa bilangan bulat, perpuluhan, tarikh atau nombor genap yang terdapat dalam petikan. Sekiranya sel mengandungi teks, ruang kosong atau nombor bukan lain, ia tidak akan dikira. Fungsi ini menggunakan format COUNT (Nilai1, Nilai2,… Nilai [n]), di mana "n" dibatasi hingga maksimum 255. "Nilai1" diperlukan, tetapi nilai lain adalah opsional. Misalnya, anda mempunyai spreadsheet yang menyimpan nilai dalam sel A2, A3 dan A5; COUNT (A2: A5) akan mengembalikan "3."

Fungsi COUNTA

Berbeza dengan COUNT, COUNTA mengembalikan nilai untuk bilangan sel yang tidak kosong dalam julat tertentu. Sel boleh mengandungi data dari jenis apa pun, seperti nombor, teks atau nilai logik. Fungsi ini juga akan mengira teks kosong dan nilai ralat, tetapi sel kosong tidak akan dihitung. Rumus untuk fungsi ini adalah COUNTA (Nilai1, Nilai2, ... Nilai [n]), di mana hanya "Nilai1" diperlukan, dan "n" dapat mencapai 255 item lagi. Sebagai contoh, anggap anda mempunyai tiga baris nombor bermula dari A1 hingga A3, dan setiap baris berhenti di lajur D. Untuk mengira bilangan sel yang mengandungi nilai, gunakan COUNTA (A1: D1, A2: D2, A3: D3).

Fungsi COUNTBLANK

Sekiranya anda perlu mengira sel yang tidak mengandungi data, gunakan COUNTBLANK. Fungsi ini mengira bilangan sel kosong dalam julat. Formatnya adalah COUNTBLANK (julat). Sel yang mengandungi nilai teks kosong "" dikira, tetapi angka nol tidak. Jadi, jika anda mempunyai spreadsheet dengan nilai dalam sel A2 hingga A3 dan A5, dan sel A4 dibiarkan kosong, COUNTBLANK (A2: A5) akan mengembalikan "1."

Fungsi MAJLIS

Sekiranya anda perlu mengira sel hanya jika syarat tertentu dipenuhi, gunakan COUNTIF. Fungsi ini mengira jumlah sel dalam julat yang memenuhi keadaan tertentu. Formatnya adalah COUNTIF (julat, kriteria). Anda boleh menggunakan fungsi ini, misalnya, untuk mengira jumlah klien dalam sel A2 hingga A10 yang nama belakangnya adalah "Doe" seperti berikut: COUNTIF (A2: A10, Doe). Sebagai contoh lain, jika sel mempunyai rangkaian nombor dan anda ingin mencari nilai kurang dari “10,” gunakan COUNTIF (A2: A10, “<10”).