Cara Memfailkan Cukai Gaji Lewat

Sekiranya perniagaan anda mempunyai pekerja, anda dikehendaki menahan cukai gaji dari gaji setiap pekerja, termasuk cukai pendapatan Medicare, Jaminan Sosial dan persekutuan. Anda juga bertanggungjawab untuk mendepositkan pemotongan cukai pendapatan dan mengemukakan penyata cukai gaji suku tahunan dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri. IRS menetapkan peraturan ketat mengenai kapan deposit cukai, bergantung pada tanggungjawab anda, dan kapan harus mengemukakan penyata cukai gaji. Sekiranya anda lewat membuat deposit atau mengemukakan penyata anda, IRS akan menjatuhkan hukuman.

Bilakah Deposit

IRS menawarkan dua jadual deposit - bulanan dan "separuh minggu", yang ditentukan oleh agensi seperti setiap dua minggu, atau 26 kali setahun. Sekiranya perniagaan anda melaporkan jumlah hutang sebanyak $ 50,000 atau kurang untuk empat suku sebelumnya, anda diminta untuk mendepositkan cukai setiap bulan. Sekiranya anda melaporkan lebih daripada $ 50,000 dalam cukai, anda mesti mendepositkan dua minggu. Penyimpan bulanan mesti mendepositkan cukai selewat-lewatnya pada hari ke 15 bulan berikutnya. Sekiranya anda adalah pendeposit separuh minggu, jadual deposit anda bergantung pada hari gaji perniagaan anda. Sekiranya gaji jatuh pada hari Rabu, Khamis atau Jumaat, anda mesti mendepositkan cukai pada hari Rabu berikutnya. Sekiranya hari gaji adalah Sabtu, Ahad, Isnin atau Selasa, anda mesti mendepositkan cukai pada hari Jumaat berikutnya.

Denda untuk Deposit Lewat

Sekiranya pembayaran anda terlambat antara satu hingga lima hari, IRS mengenakan denda sebanyak 2 peratus dari cukai yang belum dibayar. Deposit yang dibuat lewat enam hingga 15 hari dikenakan denda 5 peratus. Sekiranya pembayaran anda terlambat melebihi 16 hari, IRS akan mengenakan denda 10 peratus. IRS juga mengenakan faedah ke atas baki yang belum dibayar.

Bila hendak Memfailkan

Anda mesti mengemukakan Borang 941, yang merupakan penyata cukai suku tahunan perniagaan, selewat-lewatnya pada hari terakhir bulan yang mengikuti akhir suku tersebut. Contohnya, anda mesti mengemukakan pulangan untuk suku yang berakhir pada bulan April hingga 31 Mei untuk mengelakkan hukuman. Sekiranya anda gagal mengemukakan penyata cukai suku tahunan anda pada tarikh akhir, IRS akan mengenakan sejumlah penalti.

Hukuman untuk Pemfailan Lewat

Untuk setiap bulan atau sebahagian bulan anda lewat mengisi Borang 941, IRS menjatuhkan hukuman 5 persen, dengan hukuman maksimum 25 persen. Denda ini adalah peratusan dari cukai yang belum dibayar dengan pulangan. IRS juga mengenakan cukai 0.5 peratus untuk setiap bulan atau sebahagian bulan anda membayar cukai lewat. IRS mungkin mengetepikan hukuman pemfailan lewat sekiranya anda mempunyai alasan yang munasabah untuk mengemukakan lewat.

Cara Memfailkan

Kecuali perniagaan anda mempunyai sebab yang munasabah untuk mendepositkan cukai gaji atau mengemukakan Borang 941 terlambat, anda harus selalu memfailkan dan membayar secepat mungkin untuk mengelakkan denda dan faedah tambahan. Anda harus mengemukakan Borang 941 dan mendepositkan cukai seperti biasa, tetapi berharap dapat menerima bil untuk faedah dan denda dari IRS. Kirim Borang 941 ke alamat IRS yang tertera pada arahan borang, yang ditentukan mengikut keadaan di mana anda menjalankan perniagaan.

Cara Bayaran

Untuk mendepositkan cukai gaji lewat, gunakan Sistem Pembayaran Cukai Persekutuan Elektronik, dari EFTPS. Sekiranya anda tidak mempunyai akaun, anda mesti membuatnya dengan memberikan maklumat perniagaan anda; nombor pengenalan majikan, atau EIN; dan nombor akaun bank dan penghalaan. IRS akan mengesahkan maklumat bank anda dan mengirimkan surat pendaftaran dalam lima hari bekerja yang akan mengandungi nombor pengenalan peribadi anda, atau PIN. Setelah anda menerima PIN anda, kunjungi laman web EFTPS, klik butang untuk membuat pembayaran dan pautan untuk mendapatkan kata laluan. Buat kata laluan, kemudian log masuk ke akaun anda. Pilih Borang 941 dari senarai, tempoh cukai yang sesuai untuk perniagaan anda, jenis pembayaran, jumlah pembayaran dan tarikh anda mahu pembayaran didebitkan dari akaun anda. Kirim pembayaran anda, dan EFTPS akan memberi anda nombor pengakuan,yang merupakan resit untuk pembayaran anda. Oleh kerana anda terlambat membayar, IRS akan mengirimkan bil yang merangkumi faedah dan denda, yang juga dapat anda bayar menggunakan sistem EFTPS.