Cara Menukar Artikel Pemerbadanan

Undang-undang umum menganggap artikel penggabungan sebagai kontrak antara syarikat, kerajaan negeri anda dan pemegang saham syarikat. Oleh itu, jika anda ingin membuat perubahan pada artikel, anda memerlukan persetujuan semua pemegang saham mengikut undang-undang umum. Walau bagaimanapun, kebanyakan negeri tidak lagi mengikut undang-undang umum. Negara mempunyai prosedur undang-undang untuk membuat perubahan, dan sebagai hasilnya, syarikat biasanya tidak memerlukan persetujuan dari semua pemegang saham untuk membuat perubahan dalam anggaran dasar. Hanya pemegang saham yang berhak memilih yang menyetujui perubahan pada artikel tersebut, dan di beberapa negeri, pemegang saham bahkan tidak perlu menyetujui perubahan artikel tersebut.

1

Dapatkan artikel pindaan artikel penggabungan (kadang-kadang disebut perakuan pindaan artikel penggabungan) dari Setiausaha Negara negeri anda. Ini boleh didapati di laman web rasmi kerajaan negeri anda.

2

Dapatkan salinan artikel penggabungan asal. Buat sebarang perubahan yang anda mahu buat.

3

Mencadangkan perubahan perundangan kepada Lembaga Pengarah. Panggil mesyuarat khas Lembaga Pengarah, atau mengadakan suara pada mesyuarat pengarah biasa. Sekiranya anda telah mengadakan mesyuarat khas, beri setiap pengarah notis mengenai waktu, tarikh dan tempat perjumpaan. Sekiranya dewan mengadakan suara pada mesyuarat dewan biasa, para pengarah tidak memerlukan notis. Walau apa pun, dewan mesti memilih perubahan artikel penggabungan dalam mesyuarat dewan.

4

Mengadopsi ketetapan. Untuk mendapat suara yang sah mengenai resolusi, kuorum mesti hadir dalam mesyuarat tersebut. Kuorum mewakili majoriti orang yang berkhidmat sebagai pengarah di dewan. Sekiranya korum hadir, dewan dapat menyetujui resolusi dengan mayoritas pengarah memilih cadangan perubahan dalam artikel. Sekiranya negeri anda menghendaki pemegang saham menyetujui perubahan dalam artikel tersebut, dewan mesti menyerahkan ketetapan untuk mendapatkan suara dalam mesyuarat pemegang saham. Biasanya, perubahan berikut tidak memerlukan persetujuan pemegang saham: lanjutan masa yang ditetapkan untuk kewujudan syarikat anda; menukar nama syarikat; dan membuang nama dan alamat syarikat, ejen berdaftar awal dan pengarah awal.

5

Kirim notis bertulis mengenai perjumpaan itu kepada setiap pemegang saham yang berhak memilih dalam mesyuarat tersebut. Notis tersebut harus menyatakan bahawa dewan ingin mengubah artikel penubuhannya.

6

Mengadakan undi. Sebilangan besar saham tertunggak yang berhak memilih mesti menyetujui perubahan artikel pada mesyuarat pemegang saham, jika diperlukan oleh negara anda.

7

Isi artikel pindaan borang penggabungan dengan perubahan terakhir. Borang tersebut menghendaki anda memberikan nama syarikat anda dan jumlah artikel yang ingin anda ubah. Nyatakan perubahan yang diluluskan oleh lembaga pengarah dan / atau pemegang saham. Tandatangani dan tarikh artikel pindaan.

8

Memfailkan artikel yang telah dipinda dengan Setiausaha Negara dan membayar biaya yang diperlukan.