Cara Mengubah Jarak Peluru di MS Word

Microsoft Word menyertakan simbol peluru untuk membantu anda menyelaraskan senarai kata, frasa atau ayat dalam dokumen anda. Word membolehkan anda menyesuaikan lekukan dan ruang antara simbol peluru dan teks untuk memformat susun atur dokumen anda. Contohnya, jika ayat berlipat berlari ke baris kedua, pengurangan jarak inden membolehkan lebih banyak watak sesuai pada baris pertama. Anda juga boleh menyesuaikan jarak garis antara peluru dalam senarai peluru. Senarai bullet dengan jumlah ruang kosong yang menyenangkan dapat membantu menekankan idea, item atau tugas anda dalam komunikasi anda dengan rakan sekerja dan pelanggan anda.

Inden

1

Buka dokumen Word dan klik pada peluru untuk menonjolkan simbol peluru. Teks di sebelah kanan simbol peluru tidak akan diserlahkan.

2

Klik kanan peluru yang disorot dan klik "Laraskan Inden Senarai" untuk membuka kotak dialog.

3

Klik anak panah untuk menukar nilai dalam inci di kotak Bullet Position. Anda juga boleh memasukkan nilai di dalam kotak. Untuk menyesuaikan ruang antara simbol peluru dan teks, klik anak panah di kotak Inden Teks.

4

Klik "OK" untuk menutup kotak dialog Adjust List Indents dan menukar jarak peluru dalam dokumen Word anda.

Jarak baris

1

Klik dan seret untuk memilih senarai berpoin. Simbol peluru tidak akan diserlahkan.

2

Klik kanan teks yang disorot dan pilih "Perenggan" untuk membuka kotak dialog Perenggan.

3

Klik tab "Inden dan Jarak" pada kotak dialog.

4

Kosongkan kotak centang "Jangan Tambah Ruang Antara Paragraf Gaya yang Sama".

5

Klik pilihan pilihan anda di kotak Line Spacing, seperti "Single" atau "Double."

6

Klik butang "OK" untuk menutup kotak dialog Perenggan. Jarak garisan antara baris teks berpoin akan berubah.