Cara Membungkus Perkataan di Photoshop

Anda boleh memasukkan teks dalam dua mod ketika menggunakan Adobe Photoshop. Anda boleh menggunakan Mod Teks Titik di mana setiap baris teks adalah perenggan yang terpisah. Namun, untuk membungkus kata dalam satu perenggan, Anda dapat menggunakan fitur Jenis Perenggan. Anda juga boleh menukar kawalan teks Titik ke kawalan Jenis Perenggan.

Mod Jenis Perenggan

Untuk membuat kotak teks yang secara automatik membungkus kata, pilih salah satu alat Jenis, bergantung pada orientasi teks yang anda sukai. Apabila anda mengklik di dalam dokumen kerja, kotak teks akan dipaparkan. Seret sudut kotak sambil menekan kekunci "Alt" ke ukuran anggaran yang anda perlukan untuk perenggan anda. Apabila anda melepaskan butang tetikus, kotak dialog Ukuran Teks Perenggan terbuka. Konfigurasikan dimensi dan pilihan perenggan untuk blok teks anda. Apabila anda menutup kotak, anda kemudian boleh menaip teks anda di kotak teks dan kata-kata itu akan membungkus di dalam kotak.

Tukar Titik ke Mod Jenis Perenggan

Sekiranya anda telah membuat kotak teks untuk gambar anda dalam mod Titik, anda boleh menukar kotak ke mod Jenis Perenggan untuk mencapai pembungkus teks di dalam kotak. Buka panel Lapisan dengan projek anda terbuka di ruang kerja, kemudian pilih lapisan teks untuk diedit di panel. Pilih pilihan Jenis, kemudian pilih pilihan untuk menukar ke teks perenggan.