Apa itu Akaun Nominal?

Semasa anda menjalankan perniagaan, kemungkinan anda menggunakan penarik tunai untuk menyimpan wang yang anda ambil sehingga anda pergi ke bank dan membuat deposit. Akaun nominal berfungsi sebagai fungsi analog. Perniagaan menggunakan akaun nominal sebagai alat untuk merekod urus niaga dengan cepat dan mudah. Akaun nominal bukan sekadar tempat menyimpan maklumat transaksi untuk jangka pendek. Mereka juga membantu ahli perniagaan mengawasi pendapatan dan perbelanjaan sehingga mereka dapat menilai bagaimana keadaan berjalan pada waktu tertentu.

Akaun Nominal vs Sebenar

Akaun nominal adalah akaun sementara yang digunakan oleh perniagaan untuk mencatat pendapatan, keuntungan, perbelanjaan dan kerugian selama jangka masa perakaunan tertentu. Biasanya, tahun fiskal firma adalah tempoh perakaunan. Akhirnya, baki yang terkumpul dalam akaun nominal dipindahkan ke akaun tetap atau "nyata" yang mencatatkan ekuiti, aset dan liabiliti perniagaan. Ini biasanya berlaku pada akhir tahun fiskal.

Akaun Pendapatan

Beberapa akaun nominal mencatatkan pendapatan perniagaan. Contohnya, katakan pemilik kedai runcit memasukkan penjualan setiap hari ke dalam akaun penjualan. Baki pada awal tahun adalah sifar dan bertambah dengan setiap penyertaan. Menjelang akhir tahun, terdapat rekod lengkap jumlah jualan tahunan. Perniagaan boleh menghasilkan pendapatan dari sumber selain penjualan, seperti pendapatan faedah atau keuntungan dari urus niaga sekuriti. Setiap sumber pendapatan ini biasanya mempunyai akaun pendapatan sendiri.

Perbelanjaan dan Akaun Peribadi

Firma biasanya menyimpan pelbagai akaun perbelanjaan. Sebagai contoh, pemilik kedai runcit mungkin mempunyai akaun perbelanjaan nominal untuk sewa, insurans, cukai, bekalan, inventori dan daftar gaji serta semua bil lain yang harus dibayar oleh perniagaan. Akaun perbelanjaan mungkin merangkumi jenis khas yang disebut akaun peribadi. Akaun peribadi khusus untuk individu, biasanya pemilik. Akaun peribadi mencatat pengeluaran wang dari perniagaan.

Menutup Buku

Pada akhir tahun, baki dalam akaun nominal dipindahkan ke akaun nyata yang mencatat aset, liabiliti, dan ekuiti pemilik. Ini mengurangkan baki dalam akaun nominal menjadi sifar. Sebagai contoh, apa-apa lebihan pendapatan daripada perbelanjaan bermakna perniagaan itu menghasilkan keuntungan. Setelah dividen dikurangkan, baki selebihnya berpindah ke akaun perolehan tertahan dan muncul di bawah tajuk tersebut pada penyata ekuiti pemegang saham atau ekuiti pemilik dan pada kunci kira-kira bahagian ekuiti.