Cara Mencari Alamat IP Jauh

Komputer yang menyambung ke rangkaian TCP / IP seperti Internet diberi alamat IP, label yang terdiri daripada 32-bit dan diwakili dalam notasi perpuluhan putus-putus, seperti 192.168.0.1. PC juga mempunyai nama host, atau nama komputer, yang terdiri daripada watak alfanumerik, yang menjadikan pengenalan mesin lebih mudah bagi pengguna. Sekiranya anda perlu melakukan penyelenggaraan di stesen kerja di pejabat anda tetapi anda tidak ingat alamat IP PC, anda boleh menggunakan perintah ping untuk menukar nama host PC ke alamat IP.

1

Klik "Mula | Semua Program | Aksesori | Prompt Perintah" atau klik "Mula," ketik "cmd.exe" dan tekan "Enter."

2

Taip "ping" (tanpa tanda petik) ke terminal. Gantikan "" dengan nama host stesen kerja.

3

Tekan enter." Ping akan menyenaraikan alamat IP stesen kerja jauh bersama dengan hasil pertanyaannya.