Cara Menyiapkan Analisis Persekitaran Pemasaran

Menyiapkan analisis persekitaran pemasaran adalah langkah penting dalam memahami kekuatan luaran tempatan, nasional atau antarabangsa yang mungkin mempengaruhi perniagaan kecil anda. Faktor-faktor ini sebahagian besarnya berada di luar kawalan langsung anda, tetapi anda dapat menyesuaikan strategi perniagaan dan pemasaran anda untuk memanfaatkan peluang yang ada sambil meminimumkan potensi ancaman. Analisis PESTLE adalah kaedah yang paling biasa untuk melakukan tinjauan seperti itu; PESTLE bermaksud faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Undang-undang dan Alam Sekitar yang perlu anda pertimbangkan.

Faktor Politik Yang Mempengaruhi Perniagaan

Faktor politik merujuk kepada tindakan atau polisi pemerintah yang memberi kesan kepada perniagaan anda dan kemampuannya untuk berdagang. Sebagai contoh, sekatan ke atas import atau eksport barang tertentu boleh membatasi pasaran anda atau menghalang kemampuan anda untuk mendapatkan bahan mentah. Pada peringkat tempatan, sekatan terhadap jenis perniagaan yang dibenarkan di daerah tertentu atau jenis perkhidmatan yang tersedia mungkin mempengaruhi kemampuan anda menjalankan perniagaan di kawasan ini.

Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Perniagaan

Faktor ekonomi merangkumi semua pelbagai cukai dan duti yang wajib anda bayar, serta keputusan fiskal yang lebih luas mengenai perkara seperti kadar faedah bank pusat dan turun naik kadar pertukaran antarabangsa. Analisis menyeluruh setiap faktor ekonomi yang mempengaruhi perniagaan anda akan membantu anda merancang strategi kewangan untuk perniagaan anda.

Kesan Sosial dan Demografi

Cara masyarakat berubah dan menyesuaikan diri dari masa ke masa, dan perbezaan dalam masyarakat di seluruh negara dan dunia, semuanya merupakan pertimbangan penting ketika merancang perniagaan anda. Aspek yang perlu dipertimbangkan dan diterokai merangkumi agama, harapan gaya hidup, standard perumahan dan demografi penduduk seperti usia, jantina dan etnik.

Kemajuan dan Peluang Teknologi

Perubahan teknologi telah menghapuskan perniagaan lama dan mencipta perniagaan baru selama bertahun-tahun. Memahami kesan kemajuan teknologi seterusnya dapat memberi anda kelebihan pasaran berbanding pesaing anda jika anda berada di tempat yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang yang mereka tawarkan. Lihat bagaimana komunikasi berubah, dan cuba cari cara di mana anda dapat memanfaatkan saluran yang muncul untuk menjangkau pelanggan baru atau lebih. Jangan lupa untuk meneroka bagaimana perniagaan anda menjadi lebih cekap dan produktif dengan menggunakan teknologi baru dalam pengeluaran atau pengedaran, misalnya.

Kesan Undang-Undang dan Peraturan

Setiap perniagaan beroperasi dalam persekitaran undang-undang yang dikawal ketat. Kenal pasti, dan perhatikan kesan dari semua undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan anda. Ini mungkin termasuk kewajiban peraturan, batasan alam sekitar, batasan import / eksport dan undang-undang kesihatan dan keselamatan asas.

Faktor Ekologi dan Alam Sekitar

Ekonomi di seluruh dunia semakin menyedari faktor persekitaran operasi mereka. Walaupun sebagai pemilik perniagaan kecil, anda harus mempertimbangkan aspek persekitaran yang berkaitan dengan aktiviti anda, seperti kesannya terhadap persekitaran setempat dan lebih luas.

Ketahuilah bahawa sikap terhadap tema seperti ekologi dan tenaga boleh diperbaharui boleh mempengaruhi tingkah laku pengguna. Ada yang percaya pemanasan global mengubah corak cuaca, mempengaruhi pelancongan dan pertanian. Menunjukkan bahawa anda adalah perniagaan "hijau" mungkin menarik pelanggan baru.

Analisis Peluang dan Ancaman

Analisis PESTLE anda harus memberi anda alat yang berguna untuk menentukan peluang dan ancaman utama yang dihadapi perniagaan anda semasa anda merancang pertumbuhannya di masa hadapan. Apabila diambil bersama dengan tinjauan dalaman mengenai kekuatan dan kelemahan perniagaan anda, Anda harus berada dalam kedudukan yang kuat untuk mengembangkan strategi dan rancangan perniagaan yang mantap berdasarkan penelitian yang seimbang.