Cara Mengira Karakter dalam Dokumen OpenOffice Anda

Jumlah watak dalam teks boleh menjadi angka penting, terutama ketika berurusan dengan reka bentuk dan format untuk buletin atau salinan produk. Mungkin sangat penting untuk mengawasi jumlah watak jika perniagaan anda berinteraksi dengan pelanggan dan pelanggan menggunakan outlet media sosial dengan had watak rendah, seperti Twitter. Sekiranya anda menggunakan suite Apache OpenOffice untuk keperluan pemprosesan kata anda, OpenOffice Writer menyertakan alat analisis jumlah kata yang berguna yang juga memaparkan jumlah watak dalam dokumen atau bahagian teks yang dipilih.

1

Buka dokumen yang ingin anda analisis di OpenOffice Writer.

2

Klik dan seret untuk memilih sekumpulan teks yang ingin anda analisis. Sekiranya anda ingin menganalisis keseluruhan dokumen, lewati langkah ini.

3

Klik menu "Tools" dan klik "Word Count." Dialog "Count Word" muncul, menampilkan jumlah kata dan jumlah watak dalam teks yang dipilih dan keseluruhan dokumen.