Kepentingan Pemimpin Dalam Pasukan

Memilih ketua pasukan untuk perniagaan kecil anda adalah keputusan utama yang mempengaruhi kejayaan keseluruhan syarikat. Pemimpin pasukan penting untuk melaksanakan visi anda untuk perniagaan anda dan menetapkan nada untuk kakitangan anda. Pemimpin pasukan yang berkesan juga dapat menghilangkan beberapa beban pengurusan dari bahu anda, membebaskan anda untuk menumpukan perhatian dalam mengembangkan cara untuk membantu perniagaan anda berkembang dan maju.

Petua

Pemimpin pasukan penting untuk melaksanakan visi anda untuk perniagaan anda dan menetapkan nada untuk kakitangan anda. Pemimpin menawarkan bimbingan kepada semua anggota pasukan untuk memastikan mereka memenuhi peranan mereka. Pemimpin pasukan yang berkesan memastikan bahawa semangat berpasukan tetap tinggi dan pekerja terdorong untuk berprestasi dengan baik.

Memberi Bimbingan kepada Kakitangan

Pemimpin menawarkan bimbingan kepada semua anggota pasukan untuk memastikan mereka memenuhi peranan mereka. Panduan boleh merangkumi latihan dan pengajaran ahli pasukan dan mengambil tindakan pembetulan atau bahkan hukuman apabila perlu. Bimbingan juga melibatkan menjawab soalan dan menyelesaikan masalah yang boleh menghalang prestasi kerja.

Contohnya, konflik pekerja boleh memberi kesan negatif terhadap produktiviti. Seorang pemimpin memberi syafaat dan mencari jalan keluar, seperti menugaskan kembali pekerja ke bahagian lain. Apabila arahan baru diberikan oleh pemilikan perniagaan, pemimpin pasukan memastikan bahawa ahli pasukan memahami maklumat dan bagaimana ia mempengaruhi peranan khusus mereka.

Membina Semangat Pasukan

Pemimpin pasukan yang berkesan memastikan bahawa semangat berpasukan tetap tinggi dan pekerja terdorong untuk berprestasi dengan baik. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dengan membantu menanamkan rasa yakin dan percaya pada pekerja sehingga mereka mengambil pendekatan positif terhadap pekerjaan mereka dan syarikat secara keseluruhan. Pemimpin juga dapat mempengaruhi semangat dengan mewujudkan persekitaran kerjasama antara ahli pasukan sehingga mereka bekerjasama untuk mencapai objektif pasukan dan bukan hanya memenuhi tujuan individu. Puji pekerja apabila mereka mencapai matlamat penting dan terus membuka jalur komunikasi ketika pekerja berusaha untuk mencapai objektif baru.

Memupuk Suasana Kreativiti

Seorang ketua pasukan dapat memupuk suasana kreativiti yang boleh membawa kepada inovasi. Sebagai contoh, ketika memberitahu pekerja apa yang perlu dilakukan, ketua pasukan dapat menawarkan fleksibiliti untuk membolehkan pekerja menentukan kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, dengan alasan yang wajar. Dengan berbuat demikian, pekerja dapat mengembangkan proses baru yang efektif yang memberi manfaat kepada pasukan secara keseluruhan, sambil memberinya rasa pemberdayaan dari membuat keputusan sendiri.

Mempromosikan Nilai Penting

Pemimpin pasukan dapat mempromosikan nilai-nilai penting yang sangat penting untuk kejayaan organisasi. Seorang ketua pasukan yang menunjukkan kejujuran dan integriti dalam semua aktivitinya, misalnya, dapat menjadi teladan bagi anggota pasukan untuk memastikan bahawa mereka akan bertindak dengan cara yang serupa. Ini termasuk, bila mungkin, memberi tahu pasukan mengenai peralihan perniagaan di cakrawala, seperti perlengkapan ulang untuk menghasilkan produk baru atau memberikan perkhidmatan baru. Seorang ketua pasukan yang mengakui kesilapan dan mengambil alih situasi dapat menunjukkan pentingnya bertindak dengan penuh pertanggungjawaban kepada seluruh pasukan.