Kelebihan & Kekurangan Menggunakan Penyerapan Vs. Pengekosan Pembolehubah

Sekiranya perniagaan kecil anda adalah syarikat pembuatan, anda mempunyai pilihan untuk menggunakan kos penyerapan atau kos berubah dalam menentukan keuntungan anda. Anda mesti mengetahui implikasinya masing-masing sebelum membuat pilihan ini. Walaupun salah satu kaedah perakaunan kos adalah sah berdasarkan prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP), kaedah yang anda pilih boleh mempengaruhi pelaporan keuntungan anda.

Menetapkan Kos Overhed

Anda mesti memahami perbelanjaan overhed tetap untuk memahami kos penyerapan dan kos berubah. Overhead tetap terdiri daripada perbelanjaan yang tidak berubah dengan tahap pengeluaran anda. Contoh overhed tetap termasuk sewa, insurans, upah untuk pekerja tetap tetap, dan pembayaran pajakan peralatan. Perbelanjaan ini berterusan tidak kira berapa tahap penjualan anda atau berapa banyak yang anda hasilkan.

Kos Penyerapan

Pengambilan serapan adalah kaedah di mana anda menggunakan sebahagian daripada kos overhed tetap anda ke kos pembuatan produk. Anda melakukan ini setiap unit. Cukup bahagikan kos tetap anda dengan jumlah unit yang anda buat dan jual selama tempoh tersebut. Hasilnya adalah kos per unit untuk setiap unit yang anda buat dan jual.

Pengekosan Berubah

Pengekosan berubah menggunakan overhead tetap sebagai jumlah sekaligus, bukan perbelanjaan per unit. Di bawah kaedah ini, anda memasukkan semua kos berubah seperti bekalan, bahan mentah dan penghantaran. Anda menambahkan kos penuh dari overhead tetap untuk tempoh tersebut. Anda tidak mengira perbelanjaan ini setiap unit. Sebaliknya anda tolak dari angka pendapatan anda sebagai perbelanjaan sekaligus.

Hujah yang Memihak kepada Pengekosan Penyerapan

Pengambilan serapan memberikan kelebihan apabila anda tidak menjual semua produk pembuatan anda dalam tempoh perakaunan. Seperti yang diketengahkan oleh makalah dari MIT, penggunaan syarikat penyerapan yang bermanfaat akan menjadi jelas apabila anda melihat pembuatan produk. Anda mungkin mempunyai barang siap dalam inventori. Kerana anda menetapkan jumlah per unit untuk perbelanjaan tetap, setiap produk dalam inventori mempunyai nilai yang merangkumi sebahagian dari overhead tetap. Anda tidak menunjukkan perbelanjaan sehingga anda benar-benar menjual barang-barang tersebut dalam inventori. Ini dapat meningkatkan keuntungan anda untuk tempoh tersebut.

Kekurangan Pengambilan Penyerapan

Pengambilan serapan dapat meningkatkan angka keuntungan anda secara buatan dalam tempoh perakaunan tertentu. Kerana anda tidak akan memotong semua overhead tetap anda jika anda belum menjual semua produk buatan anda, penyata untung rugi anda tidak menunjukkan perbelanjaan penuh yang anda miliki untuk tempoh tersebut. Ini boleh menyesatkan anda semasa anda menganalisis keuntungan anda.

Kelebihan Kos berubah

Kos berubah menunjukkan keuntungan anda setelah semua bil telah dibayar untuk tempoh perakaunan. Walaupun anda mungkin tidak menerima pendapatan untuk produk yang anda hasilkan kerana sebahagiannya mungkin ada dalam inventori, anda menunjukkan bahawa anda telah membayar semua perbelanjaan anda untuk tempoh tersebut. Apabila anda akhirnya menjual produk siap dalam inventori, anda mempunyai lebihan pendapatan. Seperti yang dinyatakan oleh pensyarah di Sacramento State University, kos berubah-ubah sering berfungsi lebih baik apabila penjualan sama dengan, atau lebih besar daripada, pengeluaran kerana pengaruhnya terhadap inventori.

Kekurangan Pembolehubah Kos

Pengekosan berubah menunjukkan pembayaran penuh untuk perbelanjaan tetap tetap untuk tempoh perakaunan. Walaupun anda tidak menjual semua produk yang anda buat, anda mesti mengurangkan kos keseluruhan kos tetap. Ini bermakna anda menunjukkan keuntungan yang lebih sedikit untuk tempoh tersebut kerana anda menunjukkan perbelanjaan overhed yang lengkap walaupun anda belum menjual semua produk anda. Anda menunjukkan pengurangan pendapatan kerana produk yang tidak terjual tetapi perbelanjaan penuh untuk overhed.