Cara Membuat Kata Bicara Dokumen

Anda boleh mengawasi pekerja anda, memberikan sokongan teknikal kepada pelanggan anda dan menguruskan perniagaan anda semasa anda mendengar dokumen perniagaan anda. Ciri Teks-ke-ucapan Microsoft Office Word - atau TTS - membolehkan anda mendengar dokumen anda dengan hanya memilih teks dan mengklik butang "Cakap". TTS adalah ciri Word bawaan, jadi anda tidak perlu memasang pemalam tambahan atau perisian pihak ketiga. Enjin TTS menggunakan bahasa pemasangan Office anda.

1

Buka dokumen yang ingin anda dengarkan di Microsoft Word. Untuk membuka dokumen, tekan "Ctrl-O" atau klik dua kali, pilih dokumen dan klik "Buka."

2

Klik "Fail" dan pilih "Pilihan" dari menu untuk membuka tetingkap Pilihan Kata.

3

Klik "Bar Alat Akses Pantas" dan pilih "Semua Perintah" dari kotak lungsur "Pilih Perintah Dari".

4

Pilih perintah "Speak" dan klik butang "Add" untuk menambahkannya ke bar alat Akses Pantas. Klik "OK" untuk menutup tetingkap Pilihan Kata.

5

Pilih teks yang ingin anda dengar. Sekiranya anda ingin mendengar keseluruhan dokumen, tekan "Ctrl-A" untuk memilih semuanya.

6

Klik butang "Cakap" pada bar alat Akses Pantas untuk menjadikan Word menyebut dokumen.