Definisi Keberkesanan Iklan

Keberkesanan pengiklanan berkaitan dengan seberapa baik pengiklanan syarikat mencapai yang dimaksudkan. Syarikat kecil menggunakan banyak statistik atau metrik yang berbeza untuk mengukur keberkesanan pengiklanan mereka. Pengukuran ini dapat digunakan untuk semua jenis iklan, termasuk televisyen, radio, surat terus, Internet dan juga iklan papan iklan. Keberkesanan pengiklanan syarikat biasanya meningkat dari masa ke masa dengan banyak mesej atau pendedahan. Tetapi objektif iklan tertentu dapat direalisasikan dengan segera.

Jangkau

Satu metrik untuk keberkesanan iklan adalah jangkauan. Pengukuran ini berkaitan dengan jumlah orang yang benar-benar melihat iklan syarikat. Pemilik perniagaan kecil biasanya tahu berapa banyak orang yang berpotensi melihat iklan mereka. Stesen televisyen tempatan melaporkan jumlah penonton untuk rancangan tertentu. Begitu juga, majalah melaporkan angka peredaran. Tetapi tidak semua penonton atau pembaca melihat iklan tersebut. Itulah sebabnya pemilik perniagaan kecil sering menggunakan tinjauan penyelidikan pasaran untuk mengukur jangkauan. Sebagai contoh, 10 peratus penonton restoran tempatan mungkin ingat melihat iklan televisyen terbaru mereka. Iklan harus dirancang untuk menarik perhatian, membangun minat dan tindakan segera, menurut para pakar di "Mind Tools" dalam talian.

Jualan dan Keuntungan

Salah satu objektif pengiklanan yang paling penting adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Iklan yang menguntungkan adalah yang berkesan. Cara terbaik untuk membina penjualan dan keuntungan adalah dengan menjangkau khalayak sasaran yang tepat. Dengan kata lain, pemilik perniagaan kecil mesti memastikan iklan mereka menjangkau orang yang kemungkinan besar akan membeli produk mereka. Syarikat sering mengembangkan profil pelanggan dari kad jaminan atau penyelidikan pemasaran untuk mengumpulkan maklumat ini. Pemboleh ubah sasaran sasaran atau demografi boleh merangkumi umur, jantina, pendapatan dan pendidikan. Sebagai contoh, peruncit pakaian wanita kelas atas dapat mendorong penjualan dan keuntungan dengan berkesan dengan mensasarkan wanita yang berpendapatan lebih tinggi.

Kesedaran jenama

Kesedaran jenama adalah satu lagi ukuran keberkesanan pengiklanan. Kesedaran jenama adalah peratusan orang yang mengenali jenama produk syarikat. Ia biasanya memerlukan bertahun-tahun dan banyak pendedahan iklan untuk membina kesedaran jenama yang tinggi. Televisyen dan radio adalah dua medium terbaik untuk membina kesedaran jenama. Syarikat kecil juga dapat meningkatkan kesedaran jenama mereka di Internet dengan beriklan di Yellow Pages dalam talian, atau mempromosikan barang mereka melalui mesin carian utama seperti Google dan Yahoo.

Menguji Keberkesanan Iklan

Syarikat kecil dapat menguji keberkesanan pengiklanan mereka dengan beberapa cara yang berbeza. Salah satu cara adalah memasukkan "bendera kata" tertentu ke dalam pesan iklan, menurut "Pengusaha". Ini mungkin frasa atau kata sederhana yang dapat dikenali oleh pelanggan dan oleh itu dapat disebut ketika bertanya dari iklan. Kata bendera juga boleh berbentuk soalan. Sebagai contoh, sebuah syarikat restoran kecil boleh mendorong pelanggan untuk bertanya, "Apa yang paling istimewa hari ini?" Pemilik restoran kemudian dapat mengesan jumlah orang yang bertanya tentang super istimewa sepanjang hari. Mereka yang menggunakan surat terus boleh memasukkan kod pada borang pesanan. Sebagai contoh, pengendali pesanan mel akan mengetahui bahawa borang pesanan dengan kod "215" berasal dari surat pada 15 Februari.