Cara Menambah Tandatangan Auto di Microsoft Word

Tandatangan mengesahkan dokumen dengan menunjukkan bahawa anda mengesahkannya secara manual dengan tandatangan bertulis atau digital anda. Microsoft Word 2013 tidak akan menambahkan tandatangan anda secara automatik ke semua dokumen, kerana log masuk pada dokumen harus berlaku hanya apabila anda secara peribadi mengesahkannya lengkap. Selanjutnya, menambahkan tandatangan digital menyelesaikan dokumen untuk mengelakkan penyuntingan selanjutnya. Walau bagaimanapun, anda boleh mengkonfigurasi Word untuk menambahkan tandatangan dengan sedikit usaha dari pihak anda.

Menambah Tandatangan Digital

Dokumen anda perlu disimpan sebelum anda dapat menambahkan tandatangan digital. Setelah disimpan, anda kemudian boleh mengklik "Fail | Maklumat | Lindungi Dokumen | Tambahkan Tandatangan Digital" untuk membuka dialog Tanda. Mengklik "Tanda" menambah tandatangan anda dan menjadikan dokumen itu hanya boleh dibaca. Dialog ini juga membolehkan anda menetapkan Jenis Komitmen, seperti "Dibuat dan Disetujui Dokumen ini," tujuan untuk menandatanganinya dan maklumat tambahan mengenai penandatangan.

Menggunakan AutoCorrect untuk Menambah Tandatangan

Selepas anda menambahkan tandatangan ke dokumen secara manual, sorot fail gambar dan teks yang berkaitan di sekitarnya. Klik "Fail | Pilihan | Pembuktian | Pilihan Pembetulan Auto." Masukkan frasa jalan pintas di medan "Ganti" dan klik "OK." Ungkapan ini tidak boleh menjadi perkataan sebenar; sebaliknya gunakan sesuatu seperti "addig." Setelah disediakan, bila-bila masa anda mengetik frasa tersebut, tandatangan anda akan dimasukkan secara automatik dalam dokumen. Kaedah ini tidak mengubah dokumen menjadi format hanya baca, jadi pengeditan selanjutnya dapat terjadi. Walau bagaimanapun, anda boleh mengklik "Fail | Maklumat | Lindungi Dokumen | Tandai sebagai Akhir" untuk menjadikannya hanya baca.