Cara Mengeksport Dari Visio 2007 ke Word 2007

Seperti yang berlaku dengan banyak aplikasi Microsoft Office, anda boleh menggunakan Visio dengan program Office lain, termasuk Word. Contohnya, jika anda membuat buku panduan pekerja di Word, anda boleh memasukkan carta organisasi Visio. Sebagai alternatif, anda boleh memilih untuk mengeksport hanya bentuk tertentu ke dokumen Word anda, yang dapat berguna jika anda ingin memaparkan aspek tertentu dari carta alir dalam laporan kepada klien. Proses yang akan diikuti bergantung pada apa yang anda ingin hantar dari Visio ke Word.

Masukkan Diagram Visio ke dalam Word

1

Mulakan Word dan buka dokumen kosong baru atau dokumen yang ada di mana anda ingin memasukkan gambarajah Visio.

2

Pergi ke tab "Sisipkan" dan klik "Objek" dalam kumpulan Teks. Kotak dialog Objek dibuka.

3

Pergi ke tab "Buat dari Fail" dan klik "Browse" di bawah Nama Fail.

4

Cari rajah Visio yang ingin anda eksport dari Visio dan klik "Buat" untuk mengimportnya ke Word.

Pindahkan Bentuk Tertentu dari Visio ke Word

1

Mulakan Visio dan buka gambar dari mana anda mahu mengeksport bentuk. Pergi ke menu "Edit" dan klik "Select by Type" untuk membuka kotak dialog Select by Type.

2

Klik pada "Jenis Bentuk." Pilih kotak pilihan untuk jenis bentuk yang ingin anda eksport. Klik pada "Lapisan" dan pilih kotak centang yang sesuai dengan lapisan yang ingin anda eksport. Klik "OK."

3

Pergi ke menu "Edit" dan pilih "Salin" atau tekan "Ctrl-C."

4

Mulakan Word dan buka dokumen kosong baru atau dokumen yang ada di mana anda ingin memasukkan bentuk dari Visio.

5

Klik butang lungsur "Tampal" pada kumpulan Papan klip pada tab Laman Utama dan tampal bentuknya sebagai gambar.