Di mana Kos Barang Dijual masuk ke Penyata Pendapatan?

Kos barang yang dijual dapat ditentukan setelah pendapatan penjualan dan sebelum keuntungan kasar pada penyata pendapatan berbilang langkah. Imbangan kos barang yang dijual adalah anggaran berapa banyak wang yang dibelanjakan syarikat untuk barang dan perkhidmatan yang dijualnya dalam tempoh perakaunan. Sistem penetapan kos syarikat dan kaedah penilaian inventori dapat mempengaruhi pengiraan kos penjualan barang.

Gambaran keseluruhan

Kos barang yang dijual mewakili berapa kos syarikat membuat atau membeli produk yang dijualnya kepada pelanggan. Untuk mengira kos barang yang dijual, syarikat mesti memahami tahap inventori pada tahap yang berbeza dalam tempoh perakaunan. Untuk mencari kos barang yang dijual, akauntan bermula dengan baki inventori permulaan, menambah pembelian inventori sepanjang tempoh tersebut dan mengurangkan baki inventori akhir.

Pada Penyata Pendapatan

Kos barang yang dijual disenaraikan pada penyata pendapatan di bawah hasil penjualan dan sebelum keuntungan kasar. Templat asas penyata pendapatan adalah pendapatan ditolak perbelanjaan sama dengan pendapatan bersih. Walau bagaimanapun, syarikat dengan inventori dan kos barang yang dijual menggunakan penyata pendapatan pelbagai langkah, dinamakan demikian kerana terdapat beberapa pengurangan untuk menghitung pendapatan bersih. Dalam penyata pendapatan pelbagai langkah, akauntan mengurangkan kos barang yang dijual dari penjualan untuk menentukan keuntungan kasar. Setelah mengira keuntungan kasar, akauntan mengurangkan semua perbelanjaan lain untuk memperoleh pendapatan bersih.

Apa Yang Ada di Kos Barang Dijual

Sebagai peraturan, kos barang yang dijual merangkumi tenaga kerja, bahan dan kos overhead yang berkaitan dengan membawa produk ke pasaran. Namun, apa yang termasuk dalam kos barang yang dijual bergantung pada sistem pengekosan yang digunakan syarikat. Dua jenis sistem penetapan kos utama yang digunakan oleh syarikat dengan inventori adalah penyerapan kos dan pembolehubah kos. Kos penyerapan menambahkan kos pengeluaran tetap, seperti sewa atau cukai harta tanah, dengan kos barang yang dijual. Di bawah kos berubah, kos barang yang dijual merangkumi kos buruh, bahan dan kos overhed.

Perbezaan

Sistem pengekosan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pengiraan kos penjualan barang. Sistem penilaian inventori yang berbeza juga dapat menaikkan atau menurunkan harga barang yang dijual. Sebilangan besar syarikat yang menggunakan inventori dalam jumlah yang banyak sama ada terakhir masuk, keluar pertama atau pertama masuk, keluar pertama untuk mengira nilai inventori. Di bawah yang terakhir, pembelian pertama, pembelian inventori terkini dianggap sebagai yang pertama dijual. First in, first out menganggap bahawa inventori tertua dijual terlebih dahulu. Sekiranya kos meningkat, masuk pertama, pengeluaran pertama menghasilkan pengiraan kos barang yang lebih besar berbanding dengan harga pertama, keluar pertama.