Cara Membuka Fail MSF

Fail dengan sambungan fail MSF kemungkinan besar merupakan fail Mozilla Mail Message Index. Jenis fail MSF berasal dari aplikasi Netscape Mail, yang sejak itu dihentikan. Fail MSF mengandungi tajuk e-mel dan ringkasan mesej, tetapi tidak termasuk semua teks dan kandungan mesej. Fail Mozilla Mail Message Index boleh dibuka dengan aplikasi e-mel Mozilla Thunderbird atau dengan penyemak imbas Mozilla Seamonkey Web.

1

Klik kanan pada fail MSF untuk menunjukkan menu konteks fail.

2

Klik "Buka Dengan" dari pilihan menu konteks.

3

Klik sama ada "Mozilla Seamonkey Browser" atau "Mozilla Thunderbird" pilihan. Mengklik pilihan "Seamonkey" membuka fail MSF di penyemak imbas Web, sambil mengklik pautan "Thunderbird" membuka fail dalam program e-mel.