Jenis Asas Struktur Organisasi: Formal & Tidak formal

Struktur organisasi perniagaan anda merujuk kepada cara tahap pengurusan ditetapkan, dan cara keputusan dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang anda inginkan. Sebagai pemilik perniagaan atau pemimpin syarikat, adalah tanggungjawab anda untuk memutuskan sama ada struktur organisasi yang mendasari perniagaan anda adalah formal atau tidak rasmi.

Ini bukan pilihan yang saling eksklusif, kerana perniagaan dapat memiliki struktur formal dan masih beroperasi dengan ciri-ciri yang menentukan struktur tidak formal. Walau bagaimanapun, memahami perbezaan antara struktur organisasi formal dan tidak formal dapat membantu anda membuat keputusan terbaik untuk perniagaan anda.

Elemen Struktur Organisasi Formal

Dalam struktur organisasi formal, pengurusan dan bahagian dalam syarikat biasanya ditulis dan dijelaskan sehingga semua pekerja memahami bagaimana sesuatu berfungsi. Dokumentasi ini boleh berbentuk carta organisasi yang menggambarkan secara visual bagaimana setiap tahap pengurusan berfungsi untuk mengelakkan salah faham.

Organisasi struktur formal biasanya mempunyai struktur piramid hierarki dengan presiden, CEO dan pengurus kanan syarikat; pengurus peringkat pertengahan di tengah; pengurus peringkat rendah di bahagian bawah. Kakitangan kakitangan diharapkan dapat melaksanakan keputusan dan proses yang dibuat pada tahap di atasnya, dan mereka biasanya tidak diminta untuk mendapatkan pendapat atau idea tentang bagaimana syarikat itu harus beroperasi.

Elemen Struktur Organisasi Tidak Formal

Dalam struktur organisasi tidak rasmi, perniagaan anda tidak beroperasi di bawah garis panduan dokumen bertulis yang menjelaskan peraturan, peraturan dan rantai perintah. Di bawah struktur ini, perniagaan anda dikendalikan oleh sistem yang dibangunkan oleh pekerja anda yang terbukti berkesan. Struktur ini bergantung pada hubungan yang terjalin antara anggota staf, kerjasama antara pasukan dan komunikasi yang berfokus untuk mencapai tujuan bersama.

Struktur tidak formal adalah unik untuk setiap syarikat, kerana ia berdasarkan keperibadian pekerja anda dan teknik kolaborasi yang dikembangkan dari masa ke masa.

Kelebihan Struktur Organisasi Formal dan Tidak Formal

Kelebihan utama struktur organisasi formal adalah dengan jelas menggambarkan peranan dan tanggungjawab setiap pekerja, dari peringkat atasan hingga anggota staf. Hasilnya, semua orang di syarikat anda tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka seharusnya mencapai tujuan yang diinginkan. Rangkaian perintah formal juga membuat proses kerja di bawah kendali anda, kerana ada metode pembuatan keputusan dan pelaksanaan arahan anda yang telah ditetapkan.

Kelebihan utama struktur organisasi tidak formal adalah strukturnya sangat mudah disesuaikan dengan perubahan. Sekiranya perniagaan anda mesti bertindak balas terhadap pengaruh luaran yang menuntut pergeseran organisasi, struktur tidak formal cukup lancar untuk anda membuat perubahan itu dengan cepat dan cekap.

Kekurangan Struktur Formal dan Tidak Formal

Kelemahan utama struktur organisasi formal ialah keputusan mengambil masa yang lama untuk turun ke peringkat pengurusan ke peringkat-dan-fail, dan sering kali berlaku pemutusan hubungan antara eksekutif dan kakitangan kerana mereka tidak sering berinteraksi.

Kelemahan utama struktur organisasi tidak formal adalah bahawa perkara menjadi terlalu tidak formal, yang boleh menyebabkan kekacauan, kekeliruan dan komunikasi yang salah tafsir. Kelemahan lain adalah kerana perniagaan anda tidak mempunyai struktur pengurusan terpusat, pekerja boleh memanfaatkan kebebasan itu untuk membuat keputusan yang tidak difikirkan dengan baik.