Cara Melumpuhkan Perayauan di iPhone

Kadang kala melancong ke peringkat antarabangsa diperlukan untuk pengembangan perniagaan dan berkomunikasi dengan pelanggan dan rakan niaga; namun, caj antarabangsa untuk perkhidmatan tanpa wayar boleh menjadi astronomi, dan melumpuhkan perayauan di iPhone anda adalah perlu. Apabila anda berada di luar rangkaian pembawa wayarles anda, caj yang lebih tinggi dikenakan untuk perkhidmatan seperti pemesejan multimedia (MMS), penyemakan imbas Web, pesanan suara dan teks. Mematikan Perayauan Suara dan Perayauan Data mengurangkan kemungkinan bil yang terlalu tinggi.

1

Sentuh "Tetapan" di skrin utama iPhone anda dan sentuh "Umum" dari skrin Tetapan.

2

Pilih "Rangkaian" untuk memuatkan Tetapan Perayauan.

3

Sentuh butang "Perayauan Data" untuk menonaktifkan perayauan data semasa dalam perjalanan untuk mengelakkan caj dengan perkhidmatan seperti penyemakan imbas Web dan pesanan gambar.

4

Sentuh butang "Perayauan Suara" untuk mematikan perayauan suara. Mematikan Perayauan Suara.

5

Tekan butang Utama untuk beralih ke skrin utama.