Pengekosan Produk berbanding Perakaunan Kos

Perakaunan kos dan penetapan kos produk adalah dua kaedah perakaunan untuk menentukan wang tunai yang diperlukan untuk membuat barang dan perkhidmatan. Keputusan syarikat untuk menggunakan teknik perakaunan boleh memberi implikasi yang berkekalan terhadap bagaimana perniagaan menafsirkan data kewangan dan membuat keputusan perniagaan. Penentuan harga produk mungkin berfungsi lebih baik untuk perniagaan yang tidak mempunyai kemudahan pembuatan moden, sementara perakaunan kos lebih sesuai dengan syarikat yang menggunakan kaedah produksi berskala besar.

Definisi Kos Produk

Pengekosan produk adalah proses perakaunan untuk menentukan semua perbelanjaan perniagaan yang berkaitan dengan penciptaan produk syarikat. Kos ini boleh merangkumi pembelian bahan mentah, upah pekerja, kos pengangkutan pengeluaran dan bayaran stok runcit. Sebuah syarikat menggunakan keseluruhan kos ini untuk merancang berbagai strategi perniagaan, termasuk menetapkan harga produk dan mengembangkan kempen promosi. Sebuah syarikat juga menggunakan kos produk untuk mencari cara untuk menyelaraskan kos pengeluaran untuk memaksimumkan keuntungan. Sebagai contoh, memilih bahan mentah yang lebih menjimatkan kos dapat membolehkan syarikat meningkatkan keuntungan dari penjualan runcit dengan menurunkan kos pembuatan produknya.

Masalah dengan Pengekosan Produk

Pemodenan teknik pembuatan dan peningkatan dalam penghantaran produk telah banyak mengubah cara perniagaan mengira kos produk. Menurut eNotes, sebuah laman web pendidikan, kemudahan pembuatan pada abad ke-21 dapat mengumpulkan produk dengan cepat sehingga memerlukan sedikit persediaan komponen. Ini menjadikan banyak kaedah lama untuk mengira kos produk tidak relevan. Selain itu, pergeseran fokus pembuatan untuk memenuhi keperluan pelanggan melalui pengeluaran telah menyebabkan garis pembuatan dengan variasi kecil dalam teknik pengeluaran. Perbezaan teknik pengeluaran yang kelihatan kecil ini menjadikan situasi perakaunan yang rumit di mana syarikat mengalami kesukaran untuk menentukan kos pengeluaran sebenar dalam jangka pendek.Mengimbangi kekurangan kejelasan ini memerlukan syarikat membuat unjuran jangka panjang mengenai kos sepanjang hayat lini produk dan bukannya kos yang menjurus kepada penjualan produk.

Definisi Perakaunan Kos

Perakaunan kos adalah proses mengumpulkan, mengklasifikasikan dan merekodkan semua kos yang berkaitan dengan pencapaian objektif perniagaan atau projek syarikat tertentu. Menurut BusinessDictionary.com, perniagaan menggunakan perakaunan kos untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari menyelesaikan tugas perniagaan untuk menentukan nilai saksama atau harga penjualan produk yang dibuat dari tugas itu. Sebagai contoh, syarikat yang membuat barisan ski salji melakukan perakaunan kos untuk menentukan harga jualan untuk ski yang kedua-duanya meliputi kos syarikat dan membolehkan perniagaan mengembalikan keuntungan pada setiap penjualan. Perakaunan kos juga dapat membantu syarikat melancarkan proses pengeluarannya untuk mengurangkan kos dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari penjualan produk individu.

Kelebihan Perakaunan Kos

Tidak seperti pengekosan produk, perakaunan kos tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan penyesuaian unjuran agar sesuai dengan teknik pembuatan moden atau menghitung komponen inventori individu. Ini membolehkan perakaunan kos menyampaikan laporan terperinci mengenai kos setiap fasa pengeluaran. Perniagaan boleh menggunakan laporan ini untuk secara khusus menargetkan bidang syarikat untuk pengurangan kos atau peningkatan kecekapan. Selain itu, perakaunan kos hanya tertumpu pada wang tunai yang dibelanjakan untuk menjadikan barang sebagai faktor pengeluaran ekonomi. Ini bermaksud perniagaan yang menggunakan perakaunan kos memandang wang sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi kemampuan syarikat untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.