Definisi Pengurusan Perniagaan Kecil

Menjalankan perniagaan memerlukan banyak masa dan usaha. Pemilik perniagaan kecil bertanggungjawab menguruskan semua aspek syarikat mereka. Pengurusan biasanya ditakrifkan sebagai penyelarasan dan penyelarasan pelbagai aktiviti dalam organisasi. Pemilik perniagaan menggunakan kemahiran pengurusan untuk mencapai tujuan dan objektif syarikat mereka. Pengurusan perniagaan kecil menghendaki pemilik perniagaan menggunakan gabungan pendidikan, pengetahuan dan kepakaran untuk menjalankan syarikat mereka.

Gaya

Autokratik, paternalistik, demokratik dan laissez-faire adalah beberapa gaya pengurusan yang biasa. Pengurusan autokratik membolehkan pemilik perniagaan menjadi individu utama yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan mendorong syarikat melalui persekitaran perniagaan. Pengurusan paternalistik berusaha mewujudkan persekitaran kerja terbaik bagi setiap pekerja. Pemilik perniagaan menggunakan gaya pengurusan demokratik apabila mereka membenarkan pekerja mempunyai input atau maklum balas mengenai keputusan perniagaan. Laissez-faire menjadikan autonomi pekerja yang paling banyak, dan membolehkan keputusan dibuat dengan sedikit pengawasan pemilik perniagaan.

Fakta

Pemilik perniagaan biasanya mewakili individu yang paling kelihatan dalam organisasi. Pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mewujudkan hubungan perniagaan untuk memajukan operasi syarikat mereka. Penjual, pembekal, pengedar dan syarikat gudang adalah beberapa syarikat luaran yang mungkin boleh digunakan pemilik perniagaan dalam persekitaran perniagaan. Pemilik perniagaan menyelaraskan aktiviti yang melibatkan organisasi ini untuk memastikan syarikat mereka mempunyai sumber ekonomi yang mencukupi. Sumber ekonomi mewakili bahan mentah dan rantaian bekalan yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengedar barang dalam persekitaran perniagaan.

ciri-ciri

Pengurusan perniagaan kecil memerlukan pemilik perniagaan untuk memberikan pengawasan terhadap beberapa fungsi dalam perniagaan. Pembelian, sumber daya manusia, penjualan, perkhidmatan pelanggan, pemasaran dan pengembangan produk adalah beberapa jabatan atau fungsi utama yang mesti diuruskan oleh pemilik perniagaan. Organisasi perniagaan yang lebih besar sering mempunyai lebih banyak jabatan atau bahagian untuk diuruskan. Pemilik perniagaan dalam organisasi besar sering menyerahkan tanggungjawab pengurusan kepada pekerja. Delegasi memastikan individu memberikan pengawasan fungsi perniagaan sesuai dengan gaya pengurusan pemilik perniagaan.

Alat

Pemilik perniagaan sering menggunakan alat pengurusan untuk menolong mereka menguruskan perniagaan kecil mereka. Perakaunan, alat kewangan dan pengurusan prestasi mewakili beberapa alat pengurusan perniagaan kecil sejagat. Pemilik perniagaan menggunakan perakaunan untuk merekod dan melaporkan maklumat kewangan syarikat mereka. Alat kewangan dapat membantu pemilik perniagaan meramalkan output pengeluaran, potensi penjualan dan jumlah pembiayaan luaran yang diperlukan untuk operasi perniagaan. Pemilik perniagaan menggunakan pengurusan prestasi untuk mengukur keberkesanan dan kecekapan operasi syarikat mereka.

Pertimbangan

Teknologi perniagaan membolehkan pemilik perniagaan meningkatkan operasi perniagaan syarikat mereka. Pemilik perniagaan boleh menggunakan teknologi untuk membuat sistem maklumat pengurusan. Sistem ini memindahkan maklumat secara elektronik kepada pemilik perniagaan atau pengurus lain di syarikat. Pemilik dan pengurus perniagaan boleh membuat keputusan masa nyata berdasarkan maklumat terkini yang dikumpulkan dari operasi perniagaan. Walaupun mahal untuk dibeli dan dilaksanakan, pemilik perniagaan harus mempertimbangkan untuk menggunakan sistem maklumat pengurusan untuk membantu mereka ketika membuat keputusan.