Cara Mengira Margin Keuntungan Operasi

Margin keuntungan operasi adalah ukuran ringkas berapa sebenarnya pendapatan syarikat anda pada penghujung hari. Ia dinyatakan sebagai peratusan, menunjukkan bahagian pendapatan syarikat anda yang benar-benar layak sebagai pendapatan berbanding dengan berapa banyak yang telah anda belanjakan untuk memastikan perniagaan anda berjalan. Margin ini adalah snapshot berguna yang menunjukkan sejauh mana prestasi anda, dan bagaimana angka tahun ini dibandingkan dengan prestasi masa lalu dan unjuran masa depan.

Mengira Keuntungan Operasi

  1. Hitung pendapatan kasar anda dengan menambahkan semua pendapatan anda dari penjualan dan perkhidmatan.

  2. Hitung kos barang yang dijual dengan menambahkan kos bahan dan tenaga kerja yang langsung menghasilkan produk siap anda. Sekiranya anda memiliki kedai roti runcit, sertakan bahan-bahan tetapi tidak menyediakan peralatan, yang sangat diperlukan untuk disajikan tetapi tetap berada di kedai anda untuk kegunaan masa depan. Termasuk pekerja pengeluaran langsung, tetapi bukan jam gaji untuk perkhidmatan kaunter, yang memasuki persamaan secara berasingan.
  3. Kurangkan kos barang yang dijual dari hasil kasar untuk menentukan keuntungan kasar.
  4. Tambahkan sisa perbelanjaan operasi anda, termasuk sewa, utiliti, perbelanjaan auto, perkhidmatan profesional, iklan, bekalan dan tenaga kerja selain jam termasuk dalam kos barang yang dijual, seperti perbelanjaan membayar penjaga buku anda.
  5. Kurangkan jumlah perbelanjaan operasi anda dari keuntungan kasar anda untuk mengira keuntungan operasi anda.
  6. Bahagikan keuntungan operasi anda dengan pendapatan kasar anda untuk mengira margin keuntungan operasi anda.

Contoh Keuntungan Operasi dalam Tindakan

Sekiranya pendapatan kasar syarikat anda adalah $ 200,000 dan keuntungan operasi anda adalah $ 40,000, margin keuntungan operasi anda adalah 20 peratus, kerana keuntungan operasi anda sama dengan 20 persen dari pendapatan anda. Sekiranya pendapatan kasar anda adalah $ 400,000 dan keuntungan operasi anda adalah $ 40,000, margin keuntungan operasi anda adalah 10 peratus, kerana keuntungan operasi anda sama dengan 10 peratus dari pendapatan anda.

Berhati-hatilah untuk Perbelanjaan Tidak Dikecualikan

Semasa menghitung perbelanjaan dikurangkan dari keuntungan kasar untuk mengetahui keuntungan operasi Anda, jangan memasukkan perbelanjaan seperti bunga dan cukai, yang tidak berkaitan langsung dengan menjalankan perniagaan anda dari hari ke hari. Juga tidak termasuk pembelian peralatan utama, seperti komputer dan kenderaan, kerana perbelanjaan ini bukan perbelanjaan perniagaan biasa, melainkan pelaburan jangka panjang. Mereka dianggap sebagai perbelanjaan bukan operasi kerana tidak terikat secara langsung dengan mur dan baut operasi anda.

Kepentingan Margin Keuntungan Operasi

Margin keuntungan operasi anda memberikan gambaran ringkas mengenai keseluruhan kesihatan kewangan operasi syarikat anda. Ini memainkan peranan dalam keseluruhan status kewangan anda tetapi tidak menceritakan keseluruhannya. Sekiranya anda kehilangan wang atau membuat pembelian peralatan utama pada tahun sebelumnya, anda mungkin sukar untuk membayar balik jumlah ini, walaupun keuntungan operasi anda kukuh. Tetapi jika anda terus memperoleh keuntungan operasi yang kuat, kemungkinan besar adalah masa yang lama sebelum anda dapat mengubah aliran tunai anda dan membawa kunci kira-kira anda kembali ke wilayah positif.