Apakah Pembayaran Tunai dalam Perakaunan?

Pembayaran tunai, juga disebut pembayaran tunai, dalam perakaunan merujuk kepada pembayaran yang dilakukan oleh sebuah syarikat dalam jangka waktu tertentu, seperti suku atau tahun. Ini termasuk pembayaran yang dibuat dengan tunai, tetapi juga dengan setara tunai seperti cek atau pemindahan dana elektronik. Setiap penyertaan di halaman pengeluaran tunai harus merangkumi tarikh, jumlah, kaedah pembayaran dan tujuan transaksi.

Kepentingan

Pembayaran tunai mengukur jumlah wang yang sebenarnya keluar dari syarikat, yang mungkin sangat berbeza dengan keuntungan atau kerugian sebenar syarikat. Sebagai contoh, jika perniagaan anda menggunakan kaedah perakaunan akruan, anda melaporkan perbelanjaan semasa anda menanggungnya, bukan ketika anda membayarnya. Begitu juga, pendapatan dilaporkan semasa anda memperolehnya, bukan ketika anda benar-benar dibayar. Tetapi, jika pendapatan anda tidak dapat dicapai secepat yang anda mahukan tetapi anda membayar perbelanjaan, anda mungkin melaporkan keuntungan tetapi kehabisan wang tunai.