Cara Mendapatkan Gambar dalam Dokumen untuk Menyelaraskan Berdampingan di Word

Microsoft Word membolehkan anda membuat dokumen - lengkap dengan teks, jadual dan gambar - yang menunjukkan pelbagai aspek perniagaan anda, seperti produk baru atau inisiatif penjualan. Apabila anda memasukkan gambar ke dalam dokumen, secara lalai gambar tersebut akan muncul di antara teks yang sudah ada di sana, sehingga sukar untuk memindahkan gambar dan menyelaraskannya sesuka anda. Dengan mengubah bagaimana gambar sejajar dengan teks, bersama dengan beberapa tetapan lain, anda akan dapat meletakkannya bersebelahan dalam dokumen.

1

Klik pada pertama dari dua gambar yang ingin anda sejajarkan.

2

Klik tab "Format", kemudian klik "Balut Teks" dalam kumpulan Susun. Pilih "Kotak", "Ketat," "Melalui" atau "Atas dan Bawah" jika anda mahu gambar dan teks anda terpisah atau pilih "Di Sebalik Teks" atau "Di Depan Teks" jika anda tidak peduli dengan gambar dan teks saling bertindih.

3

Klik gambar kedua dan ulangi proses mengubah cara teks berinteraksi dengan gambar.

4

Klik dan seret ke bawah sudut kanan atas setiap gambar sehingga kedua-dua gambar itu sesuai dengan sisi di halaman. Word tidak akan membolehkan mereka menyelaraskan satu sama lain jika halaman itu terlalu besar kecuali anda memilih pilihan "Di Sebalik Teks" atau "Di Depan Teks".

5

Klik "Sejajarkan" dalam kumpulan Susun dan pilih "Tetapan Grid."

6

Letakkan tanda semak di sebelah "Snap Objek ke Objek Lain", kemudian klik "OK."

7

Klik dan seret gambar pertama ke tempat yang anda mahukan di halaman. Lepaskan butang tetikus.

8

Klik dan seret gambar kedua di sebelah gambar pertama, di mana anda mahu gambar tersebut sejajar. Apabila kedua belah pihak saling berdekatan, Word secara automatik akan memasukkan gambar kedua ke tempat yang bersebelahan dengan gambar pertama. Lepaskan butang tetikus ketika gambar diselaraskan di antara satu sama lain seperti yang anda mahukan.