Tugas & Tugas HR Sehari-Hari

Profesional HR adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua organisasi yang cukup besar. Pemilik perniagaan kecil memerlukan profesional HR untuk menguruskan pekerja dalam organisasi dan menangani masalah latihan, pampasan dan kepegawaian. Pentingnya peranan HR sukar untuk dilebih-lebihkan. Jabatan HR membawa dan mengarahkan pekerja baru dan memastikan semua pekerja anda sentiasa terkini mengenai dasar syarikat dan perkembangan baru di bidang perniagaan anda.

Semasa menggaji profesional SDM, anda harus mencari calon dengan kemahiran berbicara, membuat keputusan dan khidmat pelanggan yang baik. Kedudukan HR yang biasa adalah pakar sumber manusia, pakar pengambilan, pengurus sumber manusia dan penemuduga pekerjaan.

Merekrut Pekerja Baru

Salah satu tanggungjawab utama bagi profesional HR adalah merekrut pekerja baru. Profesional SDM mencari pekerja baru dengan membuat deskripsi pekerjaan dengan teliti untuk meminta pemohon dengan kemahiran, pengalaman dan harapan gaji yang diperlukan oleh syarikat anda. HR juga memimpin dalam membuat senarai pekerjaan, menghadiri pameran kerjaya dan mengunjungi kolej dan universiti. Mereka menemubual pemohon mengenai pengalaman mereka dan memberitahu mereka mengenai peluang pekerjaan.

Profesional HR mesti menghubungi rujukan dan melakukan pemeriksaan latar belakang pemohon. Setelah pemohon diambil bekerja, pegawai SDM melakukan orientasi pekerja memberikan maklumat mengenai faedah dan keadaan kerja.

Mengekalkan Dasar dan Rekod Sumber Manusia

Profesional HR mengekalkan dasar pekerjaan dalam organisasi yang berkaitan dengan diskriminasi, peraturan dan program personel. Bekerja dengan pejabat lain, HR juga berperanan aktif dalam membuat dasar seperti itu dari masa dan kehadiran hingga ke ruang rehat transgender. Mereka harus berpengetahuan tentang undang-undang sumber daya manusia dan peraturan pemerintah di tingkat nasional.

Eksekutif HR biasanya bertanggungjawab untuk bertemu dengan kakitangan eksekutif lain untuk membincangkan kemas kini dasar ini. Setelah dasar ini ditetapkan, mereka akan memberitahu kakitangan mengenai sebarang perubahan. Profesional HR juga menyimpan dan menyimpan rekod semua pekerja. Mereka menggunakan perisian HR untuk memproses dan memfailkan dokumen pada pemohon pekerjaan dan pekerja.

Mengendalikan Program Pampasan dan Syarikat

Setelah bertemu dengan kakitangan eksekutif, profesional HR menangani pampasan dan faedah untuk semua kakitangan. Mereka bertanggungjawab untuk menetapkan gaji untuk jawatan tertentu dan mengatur faedah seperti penjagaan kesihatan dan pencen. Mereka juga mencipta faedah baru untuk pekerja seperti keahlian gim dan potongan harga di kedai runcit untuk pekerja. Profesional HR mengatur aktiviti syarikat untuk kakitangan seperti mengatur pasukan softball atau menaja berkelah.

Oleh kerana orang berpindah keluar dari syarikat, baik melalui persaraan atau dengan mengambil pekerjaan di tempat lain, HR akan membantu dalam peralihan yang lancar, memastikan pekerja yang akan segera mengetahui bagaimana faedah persaraan, rancangan kesihatan dan faedah lain dipengaruhi oleh perubahan status.

Mengendalikan Masalah Pekerja

Apabila pekerja mempunyai masalah dengan penyelia atau rakan sekerja lain, mereka dapat mengatur pertemuan dengan jabatan HR mereka. Profesional HR sering menjadi pengadil antara pekerja untuk menangani perselisihan di tempat kerja yang biasa. Banyak kakitangan HR eksekutif bertemu dengan eksekutif lain untuk bertindak sebagai peguam bela pekerja dan membincangkan sebarang masalah besar yang berlaku di dalam syarikat.

Mereka juga menangani pelbagai masalah pekerjaan termasuk memecat dan mendisiplinkan kakitangan. Semakin lama, HR harus memediasi masalah sukar seperti gangguan seksual atau diskriminasi di tempat kerja. Profesional HR juga bertanggungjawab untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan gaji, faedah dan peraturan tempat kerja dalam sebuah syarikat.