Sekiranya Perniagaan Tertutup Bolehkah Pemilik Mendapat Manfaat Pengangguran?

Undang-undang mengenai insurans pengangguran berbeza mengikut negeri. Di beberapa negeri, malah pemilik perniagaan boleh dibayar pampasan pengangguran. Sekiranya anda tidak pasti boleh memohon faedah, hubungi pejabat pekerjaan negeri anda untuk maklumat lebih lanjut. Pejabat pekerjaan negeri boleh pergi dengan nama yang berbeza, tetapi perkhidmatan yang tersedia adalah sama.

Kelayakan untuk Manfaat Pengangguran

Di kebanyakan negeri, agar layak mendapat faedah pengangguran seseorang individu mesti memenuhi syarat tertentu. Anda mesti dapat bekerja secara fizikal, bersedia untuk bekerja sepenuh masa, mencari pekerjaan secara aktif dan menganggur tanpa kesalahan anda sendiri. Anda mesti melapor ke pejabat perkhidmatan pekerjaan tempatan anda dan melengkapkan borang tuntutan mingguan atau dua mingguan seperti yang diperlukan.

Walaupun memenuhi kriteria ini, individu yang bekerja sendiri yang memiliki perniagaan kecil mungkin tidak layak mendapat faedah. Pejabat pekerjaan negeri anda akan menentukan sama ada anda berhak mengemukakan tuntutan insurans pengangguran.

Kelayakan Pemilikan Tunggal

Secara amnya, jika anda adalah pemilik perniagaan tunggal, anda tidak perlu membayar cukai insurans pengangguran kepada diri anda. Sekiranya anda tidak menyumbang kepada dana insurans pengangguran di negeri anda, anda tidak layak menerima faedah pengangguran sekiranya perniagaan anda ditutup. Pemilik tunggal dikehendaki membayar cukai insurans pengangguran ke atas pekerja.

Memperoleh Upah

Sebagai pemilik perniagaan, anda boleh mendapat faedah insurans pengangguran sekiranya anda membayar gaji atau upah selain menerima dividen. Sekiranya anda memperoleh gaji tetap bersama dengan pekerja perniagaan yang lain, anda mesti menahan cukai pendapatan, Jaminan Sosial, Medicare dan cukai insurans pengangguran dari pendapatan anda.

Masalahnya ialah walaupun pemilik perniagaan kecil bekerja, banyak yang tidak mampu membayar upah sendiri. Walaupun mereka tidak mendapat penghasilan dari gaji, secara teknis mereka tidak menganggur, dan oleh itu, tidak dapat mengumpulkan faedah pengangguran. Walaupun anda membayar upah kepada diri sendiri, anda harus menutup perniagaan anda tanpa kesalahan anda sendiri untuk memenuhi syarat untuk pengangguran.

Peraturan untuk Syarikat S

Sekiranya anda adalah pemilik perniagaan kecil yang menguruskan syarikat anda sendiri, anda mungkin diminta membayar cukai insurans pengangguran atas gaji anda. Sebagai pemegang saham syarikat S yang bekerja dalam perniagaan, anda dianggap pekerja. Seperti pekerja lain yang bekerja untuk perniagaan anda, anda berhak menerima faedah pekerja, termasuk pampasan pengangguran. Ini berlaku selagi anda melaporkan diri anda sebagai pekerja dan membayar cukai insurans pengangguran negeri atas gaji anda.

Dengan memilih status syarikat S, perniagaan kecil yang dikendalikan oleh pemilik tunggal dikenakan cukai sekali sahaja. Sebagai pemegang saham, anda membayar cukai pendapatan atas bahagian keuntungan yang anda terima dari perniagaan. Di beberapa negeri, individu yang mempunyai kepentingan pemilikan 10 peratus atau lebih besar dalam perniagaan tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapat faedah pengangguran.