Cara Mengisi Tarikh secara automatik di Excel

Semasa anda menyiapkan hamparan Microsoft Excel yang mengandungi maklumat tarikh, anda akan mempercepat tugas anda sekiranya membiarkan Excel melakukan kerja membosankan mengisi lajur entri tarikh individu. Ciri AutoFill Microsoft Excel sangat berguna untuk sebarang proses yang bergantung pada pembentukan satu sel dengan format dan jenis kandungan yang betul dan kemudian mengisi sel lain dengan urutan maklumat yang berkaitan. Anda boleh memilih pilihan setelah menggunakan IsiOtomatis untuk mengisi sel dengan maklumat tarikh.

1

Klik pada tajuk lajur untuk memilih lokasi untuk maklumat tarikh anda. Pada tab Laman Utama pada pita Excel, klik pada anak panah di sudut kanan bawah bahagian Nombor. Pilih "Tarikh" dari senarai kategori format nombor dan kemudian gunakan gaya tarikh yang anda mahukan. Klik butang "OK" untuk menutup kotak dialog Format Sel.

2

Klik dua kali pada sel awal di bahagian atas lajur untuk memilihnya. Masukkan tarikh pertama anda di sel awal di lajur. Tekan kekunci "Enter" untuk mengesahkan data anda. Seret tepi kanan tajuk lajur ke kanan untuk melebarkan lajur jika anda memilih format tarikh yang merangkumi hari dalam seminggu.

3

Letakkan kursor anda di sudut kanan bawah sel yang mengandungi catatan tarikh awal anda. Apabila kursor anda berubah menjadi tanda tambah hitam, seret ke bawah pada pemegang pengisian ini sehingga anda sampai ke bahagian bawah kawasan yang anda ingin isi dengan data.

4

Klik pada butang Isi Auto yang tidak berlabel yang muncul di bawah dan di sebelah kanan sel terakhir di mana anda menyeret pemegang pengisian. Menu Isi Auto lungsur terbuka, membolehkan anda memilih dari senarai tujuh pilihannya. Sekiranya anda memilih butang radio "Isi Siri", Excel mengisi sel dengan tarikh yang bertambah satu hari, bermula dari tarikh anda menaip.

5

Gunakan IsiOtomatis untuk mengisi lajur dengan nama hari atau bulan, untuk menyebarkan pemformatan dari sel pemula anda tanpa menambah datanya atau menambah data tanpa menerapkan pemformatan sel pertama. Semua pilihan ini muncul di menu Isi Auto.