Kepentingan Kerja Berpasukan di Tempat Kerja

Di belakang setiap produk hebat adalah pasukan yang hebat. Seperti rakan sepasukan bola sepak antara satu sama lain untuk mencari tembakan yang sempurna, setiap rakan sepasukan memainkan peranan tertentu yang bermakna. Kerja berpasukan di tempat kerja telah ditunjukkan untuk meningkatkan kecekapan, meningkatkan komunikasi, mempercepat penjanaan idea, mengedarkan beban kerja, dan mewujudkan budaya di mana setiap pekerja merasakan rasa memiliki dan memberi kuasa. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Andrew Carnegie, kerja berpasukan "adalah bahan bakar yang memungkinkan orang biasa memperoleh hasil yang tidak biasa."

Apa itu Kerja Berpasukan?

Dalam bentuknya yang paling sederhana, kerja berpasukan adalah aktiviti di mana anggota organisasi berkumpul untuk berusaha mencapai tujuan bersama atau sekumpulan tujuan. Dalam persekitaran kerja hari ini, kerja berpasukan boleh berlaku secara peribadi atau dalam talian.

Perlu diingat bahawa pasukan hari ini jauh berbeza daripada masa lalu. Sebagai contoh, pasukan hari ini lebih pelbagai dan dinamik, mengandungi kumpulan kemahiran unik yang membawa cabaran dan peluang baru. Hasilnya, setiap projek yang memerlukan kerja berpasukan juga dapat berfungsi sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan profesional.

Menjadi celik secara digital - atau memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi - menjadi semakin penting dalam pengaturan pasukan, kerana teknologi menguasai tempat kerja.

Kelebihan Kerja Berpasukan

Tidak ada senjata yang lebih besar di gudang syarikat daripada pasukan hebat. Semasa menembak semua silinder, pasukan yang berkesan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kecekapan dengan melakukan tugas yang lebih kompleks (anggap "dua kepala lebih baik daripada satu"), meningkatkan komunikasi dengan memfasilitasi perbincangan dan kerjasama terbuka di antara anggota pasukan, memaksimumkan output dengan memanfaatkan setiap pasukan kekuatan anggota, memberi peluang untuk pertumbuhan peribadi , dan bertindak sebagai mekanisme sokongan untuk kakitangan.

Tidak menghairankan, kerja berpasukan di tempat kerja juga terbukti dapat meningkatkan inovasi dan kreativiti dengan membolehkan ahli pasukan membawa perspektif yang unik dan berbeza ke meja. Apabila dimanfaatkan, kerja berpasukan yang berkesan mendorong pertumbuhan syarikat dan meningkatkan prestasi dan kejayaan dengan memanfaatkan kekuatan dan sifat unik setiap individu.

Mencari Formula yang Betul

Tidak semua pasukan dibuat sama. Sebagai contoh, pertembungan pemimpin pasukan atau keperibadian antara rakan sepasukan dapat menahan kemajuan dan menghentikan produktiviti. Seorang pelopor dalam tingkah laku organisasi, J. Richard Hackman mendapati bahawa yang paling penting bagi perpaduan pasukan bukanlah tingkah laku; sebaliknya, "keadaan yang memungkinkan" tertentu - struktur yang kuat, suasana yang menyokong, dan arahan yang menarik - mesti dipenuhi agar pasukan dapat mencapai potensi sepenuhnya.

Ketiga syarat ini, ditambah dengan pola pikir bersama, menjadi landasan untuk pasukan yang berjaya. Faktor lain yang mendorong produktiviti termasuk bercakap dan mendengarkan setiap anggota secara sama, menggunakan gerak badan yang bertenaga ketika bercakap, bekerjasama di luar tetapan formal (seperti mesyuarat pejabat), dan menjadi proaktif dalam perbincangan.