Contoh Perancangan Organisasi

Perancangan adalah peranan pengurusan utama dalam mana-mana organisasi, sama ada perniagaan swasta, organisasi bukan untung, perniagaan korporat atau agensi kerajaan. Pengurus terlibat dalam pelbagai jenis perancangan organisasi untuk mengarahkan syarikat mereka ke arah niaga hadapan yang menguntungkan dan berjaya. Perancangan yang berkesan bergantung pada pemahaman menyeluruh mengenai pelbagai pemboleh ubah yang terlibat dalam setiap keputusan dan kerjasama dengan pekerja dari pelbagai peringkat organisasi. Mengkaji beberapa contoh perancangan organisasi dapat menyempurnakan kemahiran merancang anda sendiri.

Perancangan Pembangunan Tenaga Kerja

Pembangunan tenaga kerja adalah untuk mewujudkan tenaga kerja berprestasi tinggi yang pelbagai yang terdiri daripada pekerja yang setia dan berpuas hati. Organisasi berprestasi tinggi tidak berkembang secara kebetulan; sebaliknya, tenaga kerja yang berdaya saing adalah hasil perancangan yang berkesan selama bertahun-tahun dan pelaksanaan rancangan yang berjaya.

Menetapkan tujuan untuk memenuhi atau melebihi matlamat peluang pekerjaan yang sama yang ditetapkan oleh Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, adalah contoh perancangan pembangunan tenaga kerja. Membuat program latihan lanjutan untuk mengembangkan pengurus yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman adalah contoh lain.

Perancangan Produk dan Perkhidmatan

Matlamat dalam perancangan produk adalah untuk membuat gabungan produk atau perkhidmatan yang lebih menarik daripada pesaing anda. Perancangan produk adalah fungsi jabatan pemasaran, kewangan dan operasi. Jabatan pemasaran bertanggungjawab untuk mengetahui sasaran yang dikehendaki dan diperlukan oleh pelanggan. Jabatan operasi bertanggungjawab untuk memberikan input mengenai cara terbaik merancang dan mengeluarkan produk atau mengembangkan perkhidmatan; jabatan perakaunan memberikan panduan bagaimana mengekalkan kos yang rendah dan menetapkan harga yang ideal.

Model keuntungan piramid produk adalah contoh strategi perancangan produk. Di bawah model piramid produk, syarikat menawarkan beberapa produk yang berbeza dalam kategori yang sama, masing-masing dengan tahap kualiti yang berbeza dan titik harga yang berbeza. Walaupun syarikat mungkin membuat keuntungan tipis-tanpa-keuntungan dari produk-produk kelas rendah, melayani semua jenis pengguna di segmen pasaran dapat membantu syarikat memperoleh lebih banyak bahagian pasaran untuk produk atau perkhidmatan premium yang mempunyai keuntungan tinggi

Rancangan Pengembangan

Pemilik dan pengurus perniagaan yang baik terus-menerus membuat rancangan untuk tahap pertumbuhan seterusnya di syarikat mereka. Rancangan pertumbuhan mengenal pasti peluang dan sekatan jalan menuju kejayaan di pasaran dan menyusun strategi untuk mengatasi rintangan dan memanfaatkan peluang untuk memperoleh bahagian pasaran dari pesaing.

Perniagaan kecil mempunyai pelbagai pilihan untuk memastikan syarikat mereka terus berkembang. Pemasaran boleh menjadi pemacu pertumbuhan utama perniagaan baru tanpa reputasi yang mapan, misalnya. Sebagai contoh lain, pelesenan dapat membolehkan produk syarikat kecil mencapai pengedaran nasional atau antarabangsa dengan cepat melalui saluran pengedaran yang telah ditetapkan. Menggabungkan dengan syarikat kecil lain atau mencari untuk diambil alih oleh syarikat yang lebih besar dapat meningkatkan ukuran dan pangsa pasar syarikat dengan cepat, seperti contoh lain.

Perancangan kewangan

Syarikat terlibat dalam aktiviti perancangan kewangan sama seperti individu dan isi rumah. Syarikat membuat rancangan untuk menguruskan hutang dan memanfaatkan keuntungan mereka dengan cara yang paling produktif. Perniagaan yang cerdas tidak pernah membiarkan wang terbiar; sebaliknya, mereka selalu menggunakan wang tunai percuma untuk menggunakan memperoleh pulangan atau melabur di masa depan syarikat. Pemilik perniagaan boleh merancang rancangan kewangan mereka sendiri atau beralih kepada profesional yang berpengalaman untuk memaksimumkan nilai pegangan kewangan.

Membuat rancangan untuk membelanjakan keuntungan yang diperuntukkan dengan cara yang paling produktif adalah contoh perancangan kewangan dalam perniagaan. Sebagai contoh, sebuah syarikat boleh memutuskan untuk menghabiskan semua keuntungannya untuk kegiatan pemasaran untuk meningkatkan permintaan untuk produk mereka, dan memutuskan untuk menggunakan kredit untuk membeli persediaan tambahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan baru yang dibuat oleh belanja pemasaran. Melabur dalam bon kerajaan untuk memperoleh keuntungan modal dengan wang tunai yang tidak digunakan adalah contoh lain perancangan kewangan dalam perniagaan.