Cara Mencari Tetapan PPPoE di Komputer

Protokol point-to-point, disingkat PPP, sering digunakan oleh komputer untuk bercakap dengan penyedia perkhidmatan internet. Sekiranya anda mempunyai rangkaian pejabat atau rumah yang menggunakan kabel ethernet, peranti anda mungkin menggunakan protokol PPP-over-ethernet, disingkat PPPoE, untuk menyambung melalui rangkaian anda ke penyedia internet anda. Anda boleh menyesuaikan tetapan PPPoE yang digunakan komputer anda dalam sistem operasi moden, termasuk Microsoft Windows, Apple macOS atau Linux.

Tetapan PPPoE pada Windows

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan PPPoE anda di Windows melalui panel kawalan. Sekiranya anda membuat sambungan baru, klik kanan pada Menu Mula, kemudian klik "Panel Kawalan." Klik "Lihat status dan tugas rangkaian."

Klik "Siapkan sambungan atau rangkaian baru" dan kemudian klik "Sambungkan ke Internet" dan klik butang "Seterusnya". Sekiranya anda ditanya bagaimana anda ingin menyambung ke internet, pilih "Jalur Lebar (PPPoE)" untuk menggunakan protokol tersebut.

Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk sambungan internet anda. Sekiranya anda tidak pasti apakah kelayakan ini, hubungi penyedia perkhidmatan internet anda. Komputer dan penyedia anda pada umumnya akan menggunakan CHAP, kependekan dari Challenge-Handshake Authentication Protocol, untuk mengesahkan bahawa anda dibenarkan untuk menyambung ke rangkaian. Klik "Sambung" untuk menyambung ke internet.

Sekiranya anda ingin menyesuaikan sambungan yang ada, anda seharusnya dapat melihat ikonnya di kanan bawah skrin anda di baki sistem. Ia akan kelihatan seperti komputer kecil. Klik ikon itu, kemudian klik "Tetapan Rangkaian", untuk menyesuaikan data yang berkaitan dengan sambungan yang ada, seperti nama pengguna dan kata laluan anda.

Tetapan PPPoE pada MacOS

Pada komputer Mac, klik ikon Apple di kiri atas skrin anda, kemudian klik "System Preferences" di menu. Klik "Rangkaian."

Untuk menambah rangkaian baru, klik tanda tambah. Kemudian klik "Antaramuka" dan pilih "PPPoE." Klik "Ethernet" dan kemudian klik peranti ethernet anda. Beri nama sambungan, seperti nama ISP anda. Klik "Buat" untuk memulakan rangkaian dan masukkan nama pengguna dan kata laluan anda seperti yang disediakan oleh penyedia internet anda.

Sekiranya anda mempunyai tetapan lain yang perlu anda ubah, seperti tetapan pelayan proksi dari ISP anda, klik "Lanjutan." Tandakan "Tunjukkan Status PPPoE di Menu Bar" untuk memudahkan anda mengakses tetapan sambungan anda di kemudian hari dengan satu klik.

Di masa depan, anda hanya dapat mengklik ikon sambungan rangkaian di kanan atas komputer anda untuk mengubah tetapan apa pun, seperti jika anda perlu menetapkan semula kata laluan anda.