Cara Menukar Papan Kekunci Kembali ke Bahasa Inggeris

Sekiranya anda menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan orang-orang dari semua bangsa, anda pasti akan menemui bahasa asing dan kadang-kadang anda perlu menulis perkataan asing. Windows 7 memberi anda kemampuan untuk menambah susun atur papan kekunci asing, sehingga anda dapat dengan mudah mengetik karakter atau simbol asing tanpa menggunakan Peta Karakter Windows. Walau bagaimanapun, setelah anda selesai mengakses watak khas ini, anda pasti ingin kembali ke bahasa Inggeris asli anda. Ini dilakukan melalui Bar Bahasa, yang muncul hanya apabila lebih dari satu bahasa dipasang.

1

Klik "Bar Bahasa", yang terletak di sebelah kiri kawasan pemberitahuan Windows 7 anda secara lalai, untuk memunculkan menu pemilihan bahasa. Bar Bahasa akan muncul sebagai simbol dua huruf, yang menunjukkan bahasa yang dipilih sekarang.

2

Klik "EN" untuk beralih kembali ke bahasa Inggeris.

3

Tekan "Alt-Shift" untuk beralih antara mod bahasa tanpa mengakses Bar Bahasa. Sebagai contoh, jika anda hanya memasang dua bahasa, menekan "Alt-Shift" akan segera mengembalikan anda ke mod Inggeris.