Apa itu Anggapan Entiti Perniagaan?

Perakaunan perniagaan kecil boleh menjadi amalan yang kompleks, tetapi terdapat beberapa prinsip perakaunan umum yang membantu pemilik perniagaan menyusun prosedur perakaunan mereka dan mengekalkan buku yang jelas dan tepat. Adalah penting bahawa perniagaan mematuhi amalan anggapan entiti perniagaan supaya mereka tidak hanya dilindungi secara sah, tetapi gambaran kewangan syarikat mereka juga digambarkan dengan jelas.

Anggapan Entiti Perniagaan Ditentukan

Anggapan entiti perniagaan, kadang-kadang disebut sebagai anggapan entiti berasingan atau konsep entiti ekonomi, adalah prinsipal perakaunan yang menyatakan bahawa rekod kewangan perniagaan mana pun mesti disimpan terpisah dari pemiliknya atau perniagaan lain. Semua pendapatan yang diperoleh dari operasi syarikat mesti dicatat sebagai pendapatan dan semua perbelanjaan mesti menjadi milik perniagaan semata-mata. Sebarang perbelanjaan peribadi pemilik tidak boleh diserahkan kepada syarikat. Pematuhan ketat terhadap pemisahan ini membolehkan perniagaan dinilai untuk tujuan keuntungan dan cukai berdasarkan data kewangan yang tepat dan bukannya gabungan kewangan peribadi dan perniagaan. Ini juga berlaku untuk semua perniagaan walaupun secara sah perniagaan dan pemiliknya dilihat sebagai entiti yang sama.

Pemisahan Perundangan vs Perakaunan

Perniagaan ada dalam berbagai bentuk dan setiap struktur memiliki peraturan perundangan dan percukaiannya sendiri. Banyak perniagaan kecil dianggap entiti lulus, di mana perniagaan itu tidak dikenakan cukai atas penghasilannya, tetapi semua pendapatan "disalurkan" kepada pemilik dan mereka dikenakan cukai atas jumlah pendapatan yang diperoleh perniagaan. Contoh entiti yang dilalui termasuk hak milik tunggal, syarikat S dan syarikat berhad (LLC). Walau bagaimanapun, dalam perniagaan tunggal, perniagaan dan pemilik individu dilihat secara sah sebagai satu dan sama. Semua liabiliti perniagaan, kewangan dan undang-undang, menjadi tanggungjawab pemiliknya. Namun, walaupun dilihat secara sah sebagai sama, pemilik tunggal mesti menjaga dan melaporkan kewangan peribadi dan perniagaan mereka secara berasingan.

Memerlukan Rakaman yang Tepat

Salah satu kelemahan konsep entiti perniagaan dalam perakaunan adalah bahawa pemilik syarikat mesti sangat berhati-hati untuk menyimpan rekod kewangan yang terperinci dan tepat, terutama mengenai perbelanjaan mereka. Semua perbelanjaan peribadi dan perniagaan mesti dipisahkan. Ini bermaksud prosedur harus ditetapkan untuk memastikan bahawa rekod perakaunan menggambarkan jumlah perbelanjaan yang tepat berdasarkan tujuan atau peratusan penggunaan. Sebagai contoh, jika pemilik perniagaan membeli gas untuk kereta yang dimiliki olehnya sendiri menggunakan kad kredit peribadi, tetapi menggunakan gas dan kereta itu untuk perjalanan perniagaan, maka pemiliknya harus dibayar balik untuk perbelanjaan tersebut menggunakan kadar jarak tempuh standard yang dibenarkan oleh Dalaman Perkhidmatan Hasil (IRS). Namun, jika pemilik perniagaan mengambil kereta milik syarikat dan menggunakan kad kredit perniagaannya untuk membeli gas semasa bercuti selama seminggu,perbelanjaan tersebut tidak boleh dicatat sebagai perbelanjaan perniagaan dalam rekod kewangan syarikat tetapi harus diambil sebagai pengeluaran peribadi.

Menguruskan Bahagian Korporat atau Pelbagai Perniagaan

Contoh entiti perniagaan lain yang memerlukan perakaunan yang berasingan adalah apabila terdapat perbezaan di dalam syarikat atau seseorang individu memiliki lebih dari satu perniagaan. Sekiranya perniagaan anda berkembang, anda mungkin berpeluang untuk meluaskan jangkauan operasi semasa anda. Anda boleh memilih untuk menubuhkan bahagian yang terpisah dalam syarikat untuk menangani peluang perniagaan baru ini. Untuk mengesan kesihatan dan operasi kewangan segmen syarikat ini, adalah idea yang baik untuk merekodkan semua pendapatan dan perbelanjaan secara berasingan dari bahagian syarikat yang lain. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan "kelas" dalam perisian perakaunan seperti QuickBooks. Untuk tujuan cukai dan undang-undang, bahagian ini masih berada di bawah naungan syarikat utama, tetapi perakaunan yang berasingan akan membolehkan anda menilai kesihatan kewangannya secara bebas.

Begitu juga, jika pemilik perniagaan menjalankan lebih dari satu syarikat, andaian entiti berasingan harus dipertahankan untuk setiap perniagaan. Walaupun pemiliknya sama, skop dan ukuran syarikat mungkin sangat berbeza, dan semua transaksi harus direkodkan secara berasingan.