Cara Mengunci Baris Mendatar & Abjad di Excel

Selalunya berguna untuk membekukan baris header yang ada di Microsoft Excel untuk mengingat jenis data dalam pelbagai lajur semasa anda menatal atau mencari melalui spreadsheet yang panjang. Anda juga boleh memastikan tajuk ini dihilangkan dan dibiarkan di tempatnya jika anda menggunakan fungsi susun Excel atau memesan baris dalam hamparan anda menggunakan formula abjad Excel.

Petua

Gunakan fungsi "Freeze Panes" Excel untuk mengunci baris atau lajur di tempatnya. Gunakan ciri sort Excel untuk menyusun data mengikut urutan abjad atau angka.

Cara Memiliki Excel Membekukan Baris dan Data Lajur

Selalunya berguna untuk membekukan baris tajuk atau lajur di Excel semasa menavigasi hamparan. Jika tidak, anda mungkin perlu menatal berulang kali ke bahagian atas atau kiri helaian untuk mengingat apa yang ada di baris atau lajur apa.

Untuk melakukan ini, gunakan fungsi Freeze Panes Excel. Sekiranya anda ingin membekukan hanya satu baris, satu lajur atau kedua-duanya, klik tab Lihat, kemudian Bekukan Panel. Klik sama ada Freeze First Column atau Freeze First Row untuk membekukan bahagian data anda yang sesuai. Sekiranya anda ingin membekukan baris dan lajur, gunakan kedua-dua pilihan.

Sekiranya anda ingin membekukan lebih daripada satu baris atau satu lajur, klik sel di hamparan yang terletak di sebelah kanan lajur terakhir yang ingin anda beku dan tepat di bawah baris terakhir yang anda mahu beku. Kemudian, klik tab View dan Freeze Panes. Klik Freeze Panes sekali lagi di bahagian menu Freeze Panes.

Mempunyai Data Susun Excel

Excel dapat menyusun data dalam hamparan mengikut urutan abjad atau angka.

Selalunya, anda hanya mahu menyusun semua data dalam hamparan kecuali untuk tajuk dengan nilai dalam lajur tertentu. Untuk melakukan ini, gunakan tetikus anda untuk mengklik dan memilih sel di lajur yang ingin anda urutkan. Kemudian, klik tab Data. Klik butang AZ untuk menyusun data mengikut urutan abjad, atau mengikut urutan berangka dari nombor yang lebih kecil hingga nombor yang lebih besar. Atau klik butang ZA untuk menyusun mengikut urutan yang berlawanan, jadi nombor dan perkataan yang lebih besar kemudian dalam abjad menjadi yang pertama. Secara amnya Excel akan mengesan jika terdapat header dan membiarkan baris-baris tersebut dibekukan.

Sekiranya anda hanya mahu menyusun sebahagian hamparan, pilih bahagian yang berkaitan, termasuk tajuk apa pun. Kemudian klik butang Urutkan di tab Data. Gunakan drop-down untuk memilih lajur atau lajur yang akan disusun dan centang kotak "Data saya mempunyai tajuk" jika berlaku. Gunakan menu drop-down Pesanan untuk memilih pesanan yang hendak disusun data, sama ada terbesar hingga terkecil atau terkecil hingga terbesar. Klik OK apabila anda selesai.

Anda juga boleh menggunakan butang Urutkan untuk penyesuaian yang lebih besar ketika anda menyusun keseluruhan spreadsheet atau jika Excel tidak mengesan baris tajuk anda untuk beberapa sebab.

Sekiranya data dikelompokkan satu demi satu, anda biasanya ingin menyusun keseluruhan hamparan, atau sekurang-kurangnya setiap lajur dalam satu set baris, agar data tetap dikelompokkan daripada mempunyai beberapa lajur yang disusun dan beberapa tidak.