Cara Menggunakan Alat Format Penyimpanan Cakera USB HP

Alat Format Penyimpanan Cakera USB Hewlett-Packard adalah utiliti yang boleh anda gunakan untuk memformat pemacu denyar yang boleh ditanggalkan dan cakera keras USB luaran yang lain. Satu kelebihan menggunakan alat ini ialah anda dapat membuat pemacu USB yang dapat di-boot, yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah stesen kerja pejabat tanpa harus menggunakan CD yang dapat di-boot atau cakera pemulihan. Gunakan alat pemformatan cakera ini untuk memformat semula pemacu USB atau tambahkan utiliti baru ke kit alat sokongan teknikal syarikat anda dengan pemacu USB yang dapat di-boot.

1

Sambungkan pemacu USB luaran ke komputer anda dan lancarkan Alat Format Penyimpanan Cakera USB HP. Sebaiknya putuskan semua pemacu luaran lain dari komputer supaya anda tidak memformat pemacu yang salah secara tidak sengaja.

2

Klik menu "Peranti" dan pilih pemacu USB luaran yang ingin anda format.

3

Pilih sistem fail yang ingin anda gunakan pada pemacu dari menu Sistem Fail. Sekiranya anda merancang untuk membuat cakera boot-DOS, pilih pilihan "FAT32".

4

Masukkan nama untuk cakera yang diformat semula dalam kotak input Volume Label.

5

Klik pilihan "Format Pantas" untuk mengaktifkan format cepat. Sekiranya anda membiarkan pilihan ini tidak dicentang, format tahap rendah yang lebih perlahan akan dilakukan.

6

Klik pilihan "Buat cakera permulaan DOS" jika anda membuat cakera boot-DOS. Pilih "Menggunakan Fail Sistem MS-DOS Dalaman" untuk menggunakan sistem MS-DOS yang sedang dipasang untuk membuat cakera yang dapat di-boot, atau pilih pilihan kedua untuk menggunakan sistem DOS luaran.

7

Klik butang "Mula" untuk memulakan pemformatan.