Apakah Fungsi Jabatan Komunikasi Korporat?

Jabatan komunikasi korporat memainkan peranan penting dalam bagaimana pelabur, pekerja dan masyarakat umum melihat syarikat. Mereka sering melaporkan secara langsung kepada ketua pegawai eksekutif syarikat dan berperanan sebagai penasihat dalam mengurus reputasi syarikat. Mereka membantu para pemimpin mempersiapkan wawancara media, mengembangkan pesan untuk disampaikan kepada para pelabur dan pekerja dan mencadangkan inisiatif baru untuk memastikan syarikat terus maju dalam komunikasi dengan pihak berkepentingan mereka.

Perhubungan dan Komunikasi Media

Ini mungkin fungsi yang paling terkenal oleh pengurus komunikasi korporat. Kerja perhubungan media merangkumi menulis dan menyebarkan siaran berita dan menanggapi pertanyaan media. Komunikator korporat mengawasi semua perancangan untuk persidangan berita, termasuk memilih laman web untuk acara, mengatur sepanduk dan grafik lain untuk dipamerkan di acara itu, menyiapkan paket maklumat untuk diedarkan ke media dan menyiapkan eksekutif untuk bercakap di persidangan berita.

Hubungan media juga melibatkan mengatur jurucakap untuk tampil di program televisyen dan radio tempatan. Komunikator korporat memantau surat khabar, siaran berita televisyen dan outlet lain untuk melihat apa yang media katakan mengenai syarikat itu dan untuk merangka strategi untuk mengatasi salah maklumat.

Pelanggan dan Perhubungan Awam

Membina hubungan dengan pelanggan dan menanggapi pertanyaan dari orang awam berada di bawah fungsi perhubungan awam komunikasi korporat. Tugas di daerah ini termasuk menghasilkan buletin, brosur dan bahan bercetak lain yang dirancang untuk masyarakat umum.

Komunikator korporat juga menguruskan laman web syarikat dan kehadiran media sosial, yang merangkumi pemantauan apa yang dikatakan pelanggan dan pelanggan mengenai syarikat tersebut di laman web rangkaian sosial dan menanggapi catatan atau permintaan maklumat yang tidak tepat.

Profesional komunikasi boleh bertindak balas secara langsung terhadap panggilan dan e-mel dari warganegara dan pelanggan dengan pertanyaan mengenai rancangan atau aktiviti syarikat. Mereka mengatur penceramah dari syarikat untuk membuat persembahan kepada kumpulan komuniti setempat dan dapat memudahkan lawatan kumpulan operasi syarikat.

Menasihati dalam Komunikasi Krisis

Apabila berlaku peristiwa yang mengancam keselamatan awam atau reputasi syarikat, komunikator korporat berfungsi sebagai penasihat kepada CEO dan pemimpin kanan dalam menguruskan krisis. Latihan khas dalam isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi krisis membantu komunikator korporat membuat persiapan untuk peristiwa seperti tumpahan bahan kimia, keganasan di tempat kerja, kematian akibat kemalangan di tempat kerja, pengumuman pemberhentian dan tuduhan kesalahan syarikat. Mereka sering bekerja dengan kakitangan di seluruh organisasi mereka untuk mengembangkan rancangan komunikasi krisis sebelum bencana berlaku.

Krisis mungkin memerlukan kakitangan komunikasi untuk bekerjasama dengan pengacara, pengawal selia pemerintah, pegawai politik, kakitangan tanggap kecemasan dan staf komunikasi dari syarikat lain ketika mengembangkan pesan krisis.

Komunikasi Pekerja Dalaman

Selain menyampaikan mesej syarikat kepada khalayak luar, komunikator korporat juga diminta untuk berfungsi sebagai pengurus komunikasi pekerja, yang meliputi merancang penerbitan bercetak dan menulis e-mel untuk mengumumkan berita syarikat, memberi manfaat kepada maklumat dan peluang latihan. Komunikator korporat dapat memfasilitasi kumpulan fokus untuk mengetahui apa yang paling penting bagi pekerja barisan hadapan. Mereka menasihati para pemimpin kanan mengenai cara meningkatkan hubungan dengan kakitangan mereka dan mendapatkan sokongan untuk inisiatif mereka. Kakitangan komunikasi korporat juga boleh menguruskan Intranet dan blog dalaman syarikat.