Struktur Organik Reka Bentuk Organisasi

Reka bentuk organisasi syarikat menetapkan hierarki, aliran kerja dan budaya korporat syarikat. Organisasi organik dibandingkan dengan struktur mekanistik dengan perbezaan yang ketara antara keduanya. Struktur organik e adalah pendekatan desentralisasi, sedangkan struktur mekanistik adalah pendekatan terpusat. Kedua-duanya mempunyai positif dan negatif, mengenai bagaimana budaya perusahaan berkembang dan melaksanakan misi dan visi organisasi.

Struktur Organisasi Organik

Struktur organisasi organik dikatakan rata, yang bermaksud bahawa tidak ada piramid kepemimpinan khas yang mengalir dari pekerja peringkat rendah hingga pengurusan kanan. Selalunya, sering terdapat banyak pekerja yang bekerja dalam kelompok mendatar, dan bukannya kelompok invertikal. Dari perspektif carta organisasi, tujuannya adalah untuk mewujudkan budaya pekerja yang lebih homogen melalui peranan pengurusan yang terdesentralisasi.

Di dalam struktur organisasi organik, pekerja digalakkan untuk bekerjasama dan mempunyai pasukan yang mengerjakan tugas bersama atau menyelaraskan aliran maklumat dan tugas. Pasukan berkembang dengan komunikasi yang bekerja di antara pasukan secara mendatar, daripada mengarahkan maklumat ke atas dan ke bawah hirarki tradisional. Banyak organisasi yang menggunakan struktur organik melaksanakan ruang kerja pelan lantai terbuka, di mana komunikasi verbal lebih bernilai daripada komunikasi bertulis yang berterusan. Peranan ahli pasukan dapat menyesuaikan diri, sesuai dengan keperluan organisasi dan tugas segera berubah dari masa ke masa.

Struktur Organisasi Mekanis

Struktur mekanistik jauh lebih tradisional dan sering menjadi cara segera perniagaan baru membentuk carta organisasi. Strukturnya lebih jelas didefinisikan sebagai hierarki dengan kepemimpinan memberikan tugas dan tugas tertentu kepada mereka di bawah. Pasukan dipimpin oleh pengurus dan bukannya membina pasukan dalam kumpulan yang padu. Struktur mekanistik cenderung lebih stabil, dan juga kaku, dalam hal peranan kepemimpinan yang didelegasikan.

Dengan pendekatan kepemimpinan berpusat, struktur mekanistik berusaha untuk mempunyai penerangan pekerjaan khusus untuk semua orang. Orang bekerja pada tugas individu, dengan pengurus dan pemimpin mengatur bahagian yang bergerak. Komunikasi bertulis digunakan untuk mengesan dan memberi nasihat mengenai semua aspek pekerjaan; ini adalah model organisasi pelaporan berat. Struktur mekanistik memerlukan pemimpin membina kesetiaan di kalangan pekerja yang melaporkan secara langsung kepada mereka. Pekerja mesti mempunyai kepercayaan yang tegas bahawa arahan yang mereka berikan akan menjadikan syarikat lebih dekat dengan tujuannya.

Membina Pasukan yang cekap

Terdapat kebaikan dan keburukan bagi struktur organik dan mekanistik. Model tegar pendekatan mekanistik dapat menyekat kreativiti dan inovasi. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan syarikat teknologi seperti Google, mengambil pendekatan organik. Bahkan model organik mempunyai masalah, di mana terlalu banyak idea bagaimana menyelesaikan tugas dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakcekapan. Tanpa kepemimpinan yang jelas, momentum ke arah matlamat syarikat dapat berubah dan menjadi lemah, berpecah menjadi pendekatan yang berbeza di antara pelbagai pasukan dalam syarikat.

Pemimpin perniagaan perlu mempertimbangkan elemen mana dari model organik dan mekanistik yang berfungsi dan yang tidak. Mengintegrasikan model hibrid membolehkan organisasi mengekalkan model yang tetap di mana inovasi pasukan dinilai dengan tujuan kepemimpinan dan tugas yang ditentukan dengan jelas. Syarikat yang mengembangkan struktur organik hanya kerana kepemimpinan tidak cukup kuat untuk menjadi pemimpin yang berkesan tidak akan berjaya. Tetapi jika pemimpin datang dengan visi yang ditentukan untuk mendapatkan pasukan dan kemudian membantu kerja berpasukan ke arah visi itu, syarikat itu bersedia untuk berjaya.

Membangun pasukan yang cekap bermula dengan memahami tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai matlamat syarikat. Dari sana, pengurusan harus menetapkan kedudukan utama dalam struktur yang lebih rata yang menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk apa. Walaupun ini bergerak lebih jauh ke arah pendekatan mekanistik, ia memberikan kepemimpinan yang jelas kepada pasukan dengan tujuan tertentu yang tidak tertakluk kepada idea pasukan. Pada akhirnya, pemimpin perniagaan menginginkan elemen kreatif dan kerja berpasukan dalam struktur organik dengan kejelasan mekanistik dari segi kewibawaan dan visi.