Cara Menggabungkan Peratusan dalam Excel

Dalam menjalankan perniagaan anda, anda mungkin perlu melakukan pengiraan di mana anda perlu menggabungkan bahagian. Percents boleh ditambahkan secara langsung jika diambil dari keseluruhan yang sama, yang bermaksud mereka mempunyai jumlah asas yang sama. Ini akan berlaku sekiranya anda mempunyai carta pai yang mengkategorikan perbelanjaan di pejabat anda dan ingin mengetahui jumlah peratusan yang dibelanjakan untuk bekalan pejabat dan peralatan komputer. Anda akan menambah dua peratusan untuk mencari jumlah keseluruhan. Anda boleh menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan operasi ini.

1

Jalankan Microsoft Excel. Buka buku kerja lama, atau buat yang baru.

2

Pilih sel yang akan mengandungi peratusan, dan taipkan nombor di dalamnya. Contohnya, taip "10" di dalam sel di lajur A.

3

Format nombor di lajur A sehingga ia adalah peratusan. Pertama, pilih sel dengan nombor.

4

Pilih tab "Rumah". Klik "Format" kemudian "Format Sel." Pilih tab "Nombor", lalu klik "Peratus" dan butang "Baiklah". Nombor di lajur B akan mengubah paparannya menjadi peratusan. Secara lalai, Microsoft mengalikan nombor dengan 100; jika perlu, ubah hasilnya sehingga akan menunjukkan jumlahnya, seperti 10% dan bukannya 1000%.

5

Taipkan nombor yang berlainan di sel lain dan formatlah sehingga menjadi peratusan. Contohnya, ketik "5" di dalam sel di lajur B dan ubah menjadi 5%.

6

Tambahkan peratusan bersama-sama menggunakan fungsi "Jumlah" dan tampilkan hasilnya di dalam lajur yang berbeza. Pertama, klik pada sel di lajur C dan klik "Fx" di bar formula. Pilih "Jumlah", kemudian "Ok."

7

Isi kotak teks di sebelah "Number1" dan "Number2." Sebagai contoh, pilih sel dengan persentase di lajur A untuk "Nombor1" dan pilih sel dengan peratusan di lajur B untuk "Nombor2." Klik "Ok" dan peratusannya akan dijumlahkan. Contohnya, jika anda menggabungkan "10%" dan "5%" maka "15%" akan dipaparkan di lajur C.